Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce"

adres korespondencyjny - ul. Ogrodowa 5, 62-022 Mieczewo

KRS: 0000425277
NIP: 7773226023
REGON: 302144484


Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa "Mieczewo - nasze miejsce"
ul. Ogrodowa 5, 62-022 Mieczewo
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
nr konta - 26904800072001001246630001


 Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej (kliknij)

Nazwa Stanowisko Telefon kontaktowy
Roman Kolankiewicz Prezes zarządu 535 125 065
Jarosław Malesiński skarbnik 661 979 103
Krzysztof Rogaliński członek zarządu 601 689 070
Piotr Kaczmarek członek zarządu 693 351 519
Tomek Gratkowski Przewodniczący komisji rewizyjnej 601 093 145
Lidia Czarnecka członek komisji rewizyjnej 603 393 367
Grzegorz Koczur członek komisji rewizyjnej 618 970 499
Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa kontakt ogólny 535 125 065