Stowarzyszenie Mieczewa jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich mieszkańców

Witam,

w 2018 roku przyjęłam funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce”. Stowarzyszenie powstało w 2012 r. z inicjatywy mieszkańców. 

Tu mieszkamy, pracujemy, z Mieczewem wiążemy plany na przyszłość. Myślimy pozytywnie, działamy aktywnie, łączy nas wiara w to, że pomysły rodzą się w wyniku dyskusji i są efektem kompromisu.

Wierzymy, że dzięki naszym inicjatywom da się pobudzić mieszkańców do aktywności przejawiającej się wzrostem zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

 Przy okazji dobrze się bawimy, od początku istnienia Stowarzyszenia organizujemy konkurs nalewek i ciast oraz festiwal wina.Od 2015 roku przy Stowarzyszeniu działa Sekcja Pétanque (gra w bule) propagująca wśród mieszkańców Mieczewa tę niezwykłą i posiadającą liczne walory grę sportową.

Pétanque dzięki prostym zasadom oraz łatwej technice gry jest sportem, który mogą uprawiać dorośli w każdym wieku i dzieci.

Zależy nam, by akcje inicjowane i realizowane przez Stowarzyszenie, docierały do jak największej grupy Mieczewian, by wyzwalały energię i służyły wspólnemu dobru.

Dlatego zapraszamy do nas każdego, kto podziela przekonanie, że Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce” jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich mieszkańców.

Z poważaniem

Lidia Czarnecka