Kalendarz wydarzeń

W nawiasach tradycyjnie podajemy osoby koordynujące dane wydarzenie aby bezpośrednio do nich można było kierować deklaracje współpracy.

18.02.2017- Konkurs nalewek i ciast                      (Lidka Czarnecka)

05.04.2017 - Walne Zgromadzenie członków SMM 

21.05.2017 - Majówka (Majątek Rogalin)

01.06.2017 - Dzień Dziecka                                   (Mirka Kolankiewicz)

17.06.2017 - HEKATOMBA (IV bieg Przyjaciół Mieczewa) (Roman Kolankiewicz)

01.07.2017 - Spływ Kajakowy

xx.07.2017 - udział w Szeroko Na Wąskiej              (Tomasz Gratkowski)

02-09-2017 – impreza dożynkowa                          (Bronisław Sznura)

21.10.2017 - Festiwal Wina i Chleba                       (Jarosław Malesiński)

06.12.2017 - Mikołajki                                           (Krzysztof Rogaliński & Grzegorz Koczur)

xx.12.2017 - Spotkanie Opłatkowe                         (Roman Kolankiewicz)

01.01.2017 - Ognisko Noworoczne                          (Piotr Kaczmarek)