Kalendarz wydarzeń

W nawiasach tradycyjnie podajemy osoby koordynujące dane wydarzenie aby bezpośrednio do nich można było kierować deklaracje współpracy.

23.03.2019- Konkurs nalewek i ciast                      (Lidka Czarnecka)

23.05.2019 - Walne Zgromadzenie członków SMM 

xx.07.2019 - udział w Szeroko Na Wąskiej              (Tomasz Gratkowski)

xx.10.2019 - Festiwal Wina i Chleba                       (Jarosław Malesiński)

xx.12.2019 - Mikołajki                                           (Krzysztof Rogaliński & Grzegorz Koczur)

xx.12.2019 - Spotkanie Opłatkowe                         (Roman Kolankiewicz)

01.01.2019 - Ognisko Noworoczne                          (Piotr Kaczmarek)