Plany do realizacji

Plany bieżące (do 1 roku)

 • czyn społeczny przy CIW (*)
 • udział w SNW (*)
 • dożynki sołeckie (*)
 • festiwal wina (*)
 • jesienne sadzenie drzew (*)
 • światła na przejściu dla pieszych z detektorem radarowym
 • rewitalizacja świetlicy wiejskiej

Plany średnioterminowe (do 3 lat)

 • nadanie herbu sołectwu
 • rozbudowa CIW:
 1. boiska wielofunkcyjne
 2. oświetlenie
 3. wiaty (*)
 4. kino letnie
 5. gril + miejsce na ognisko
 6. bulodrom
 7. bezpłatna strefa WiFi w świetlicy
 • organizacja zawodów sportowych na nowych obiektach
 • odtworzenie rowów melioracyjnych
 • utworzenie tras pieszych, rowerowych i konnych

Plany dalekosiężne (> 3 lata)

 • budowa kaplicy
 • budowa/utworzenie przedszkola (współudział)
 • gazociąg
 • wodociąg
 • bezpłatna strefa WiFi w całej wsi

(*)  - zrealizowane