Debata przedwyborcza w Świątnikach

W dniu 13 listopada 2014 w Świątnikach odbyła się debata przedwyborcza. Organizatorem spotkania była p. Beata Tomczak, sołtys wsi Świątniki.

Na spotkanie zostali zaproszeni kandydaci na burmistrza gminy Mosina tj. p. Małgorzata Twardowska, p. Sławomir Falbierski, p. Waldemar Krzyżanowski oraz p. Jerzy Ryś. Zabrakło p. Tomasza Fabisiaka i Przemysława Mielocha.

Wśród zaproszonych gości byli również kandydaci na radnych z okręgu nr 5 Rogalin, Świątnik tj. p. Maria Witkowska, p. Paweł Jabłecki, p. Ireneusz Leśniczak, p. Piotr Wilanowski

Formuła spotkania była następująca: każdy z kandydatów miał 5 minut na przedstawienie się zgromadzonym mieszkańcom, następnie był czas na zadawanie pytań przez uczestników - czas na pytanie 2 minuty i tyle samo na odpowiedź.

Spotkanie trwało ok. 4 godzin. W czasie jego trwania padło wiele rzeczowych pytań dotyczących ogólnego funkcjonowania gminy, ale także szczegółowych rozwiązań głównie związanych z lokalną społecznością. Pytano między innymi o zdanie kandydatów w sprawie uchwały XXXVIII/330/05 z dnia 31 marca 2005 roku, o rozwiązanie problemu w zaopatrzenie w wodę, o infrastrukturę drogową, o rozwiązanie problemu przydrożnej prostytucji itp. Dużo emocji wywołały pytania skierowane bezpośrednio do p. Waldemara Krzyżanowskiego odnośnie spalarni opon, a także powodów jego decyzji związanych z obecnie pełnioną funkcją z-ca burmistrza.

Szczegółowy zapis prowadzonej dyskusji znajduje się poniżej: