Projekt Centrum Integracji Wiejskiej

Powstanie mieczewo.com stało się swego czasu początkiem gromadzeniem wszelkich informacji na temat naszej wsi: sprawy sołeckie, sport, historia, architektura, plany rozwoju itd. Jak się okazało nasz portal stał się źródłem inspiracji dla studentów wydziału architektury na Politechnice Poznańskiej: Kingi Grzybowskiej, Michała Hondo i Grzegorza Kurzawy.

W czasie zajęć semestralnych mieli za zadanie przedstawienie projektu modernizacji wsi wielkopolskich. Oto jak opisują swój projekt:

"Główna ideą projektu jest stworzenie miejsca, które stanie się wizytówką wsi. Obiekt miałby znaleźć się na miejscu obecnej świetlicy, gdzie wraz z obecnie znajdującym się boiskiem może tworzyć znakomite miejsce do organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców zaprojektowaliśmy kompleks budynków o charakterze kulturotwórczym. Ze względu na bogatą historię Mieczewa zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie symbolicznego muzeum. Inspiracją dla nas była architektura rodzima, której znakomite przykłady zachowały się w okolicy. Aby lepiej osadzić obiekt w kontekście użyliśmy starej cegły oraz drewna, które są charakterystyczne dla tego regionu. Układ wnętrza jest nowoczesną interpretacją półtoratraktowej chałupy wielkopolskiej. Połączenie tradycji i nowej technologii daje zespołowi ponadczasowy charakter."

Praca została wykonana na Politechnice Poznańskiej, Wydział architektury, prowadząca dr inż. arch. Dominika Pazder


Jest cel, teraz tylko go zrealizować, a wycieczki do Rogalina będą się zatrzymywały w Mieczewie :)