Wybory Sołtysa 2023

Na podstawie zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrz Gminy Mosina z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo, w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godzinie 18 odbyły sięWybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo

Przebieg spotkania

 1. Zebranie Wiejskie otworzył z-ca burmistrza Roman Kolankiewicz.
 2. Stwierdzono quorum.
 3. Powołano komisje skrutacyjną.
 4. Mieszkańcy zgłosili dwóch kandydatów: Izabelę Wójkiewicz i Bronisława Sznurę.
 5. Zamknięto listy kandydatur.
 6. Każdy z kandydatów przedstawił swoją autoprezentację.
 7. Przeprowadzono głosowanie tajne.
 8. Wynik głosowania - 65 głosujących; 1 głos nieważny, 6 głosów Bronisław Sznura, 58 głosów Izabela Wójkiewicz.
 9. Nowy Sołtys zaproponował 7 osoby skład Rady Sołeckiej.
 10. Zgłoszono kandydatury do RS.
 11. Przeprowadzono głosowanie
 12. Wszyscy zgłoszeni otrzymali większość głosów.
 13. Zakończono zabranie.

Sołtyska - Izabela Wójkiewicz

 Członkowie rady sołeckiej:

 1. Czarnecka Lidia
 2. Gratkowski Tomasz 
 3. Kwiatkowski Marek 
 4. Niewiadomska Klajnszmit Ewa
 5. Rogaliński Krzysztof 
 6. Sławińska Katarzyna
 7. Treumann Marlena