Akcja Jodowa

W przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym jodem, będą rozdawane mieszkańcom tabletki zawierające jodek potasu.

Miejscem dystrybucji w Mieczewie będzie świetlica wiejska.