Wielkie rody mieczewskie

Wielkie rody mieczewskie – zapowiedz !

    W nieodległej przyszłości w kąciku historycznym, na stronie www.mieczewo.com rozpoczniemy publikowanie cyklu artykułów pod wspólnym tytułem „Wielkie rody mieczewskie”. Artykuły będą miały charakter wyłącznie historyczny, opisane będą wydarzenia, które nastąpiły przed rokiem 1914. 100-letnia cezura czasowa powinna zapobiec bezpośrednim odniesieniom do osób żyjących współcześnie.

    Przesłanką, która pchnęła redakcję kącika historycznego do stworzenia tego cyklu, był wywoływany co jakiś czas, przy różnych okazjach, podział na „nowych” i „starych” mieszkańców Mieczewa. Zdaniem redakcji podział taki jest absolutnie nieuprawniony i wszyscy mieszkańcy mają prawo do jednakowej dumy z tego, że mieszkają w Mieczewie. Aby wykazać brak podstaw do takiego dzielenia mieszkańców, postaramy się wykazać, że wśród obecnych mieszkańców naszej wsi są tak naprawdę TYLKO NOWI – żadna z naprawdę dawnych, XVII-wiecznych rodzin nie ma już w Mieczewie swych reprezentantów. Po rodach Katanów, Sliwów czy Owczarzów wszelako ślad już bardzo dawno zaginął. Niestety o tych rodzinach jest stosunkowo niewiele wzmianek dlatego teksty traktować będą głównie o rodach osiadłych w Mieczewie w wieku XVIII. i dotyczyć będą rodzin, które były na tyle znaczące, aby w trakcie pruskiej reformy rolnej, na początku wieku XIX objąć na własność ziemię uprawną.

    Zgodnie z poczynionymi założeniami, każdy z artykułów tego cyklu będzie zawierał opis jednej rodziny, wraz z mapką gruntów rolnych jakie były w jej posiadaniu i wskazaniem lokalizacji zabudowań gospodarskich. Stałym elementem będzie także drzewo genealogiczne tej rodziny.

Artykuły powiązane z tym cyklem to:

    Pierwszy odcinek tego cyklu dotyczył będzie rodziny Koza alias Kozioł vel Kozłowski i ukaże się już niedługo.