Gmina - narzekania i utyskiwania

Więcej
2011/07/11 07:59 - 2011/07/11 08:01 #3966 przez Obserwator
Obserwator stworzył temat: O:Gmina - narzekania i utyskiwania
A jednak...
Poszło i po polityce!
Niezłomny Pan Albert...

No to ja też coś dopowiem...

Jeżdżę codziennie (prawie) w kierunku Kórnika ok 7.00.
Nigdy nie widziałem (od kilku lat!) nikogo na stopa.
A już z tabliczką Poznań, to nie wspomnę...
Stwierdzenie Pana Alberta "bardzo wielu" uważam więc za demagogiczne.

Podobnie jak kwestię podatków....
Pan Albert jest rolnikiem? A więc o wysokościach tych "podateczków" nie dyskutujmy.
Z tego to nawei na oponę do autobusu nie styknie... Demagogia.

A... No i jeszcze te pieniądze z podatków na "prywatnych kontach wysoko postawionych urzędników"...
Jakieś dowody? Doniesienie do prokuratury?
Znów ten znany nam z wyborów jad...
Bez dowodów, to jedynie zwykłe pomówienie... Demagogia...

A co do studni... No to akurat wielu z nas je wykopało... Żadna sensacja.
Nie trzeba było sprzedawać działek!
Nie mielibyśmy ani kłopotów z wodą, ani awantury o gaz, dalej bylibyśmy zadupiem...
A tak się chociaż coś dzieje...

A propos! Nie widziałam jakoś aktywnego uczestnictwa Pana Alberta w naszym festynie...
Czyżby w kolejnych wyborach nie zamierzał Pan kandydować?


No i jeszcze jedno:
Wielkopolska Spółka Gazownictwa nie przewiduje rozbudowy sieci w rejonie Mieczewo.
To jest oczywiście prawda.
Sieć zbuduje ktoś inny i dołączy ją do WSG.
I to najprawdopodobniej już w 2013.

A na koniec zagadka...?

Po co ludziom tak mącić w głowach?
:blink:
Ostatnio zmieniany: 2011/07/11 08:01 przez Obserwator.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/07/11 16:47 #3979 przez to ja
to ja odpowiedział w temacie: O:Gmina - narzekania i utyskiwania
Albert F. Waligóra napisał:

A niby za co płacimy podatki?! Z tego co się orientuję to nie są nasze fanaberie tylko obowiązek(!), a pieniądze te powinny wracać w postaci inwestycji (a nie na prywatne konta wysoko postawionych urzędników)...


Może nie na temat ale zaciekawiła mnie ta wypowiedź.
Mógłby Pan przybliżyć jaki jest mechanizm transferu podatków na prywatne konta?
Których podatków dotyczy mechanizm?
Może jakiś konkretny przykład?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/07/11 20:04 #3980 przez Albert F. Waligóra
Albert F. Waligóra odpowiedział w temacie: O:Gmina - narzekania i utyskiwania
Jeśli chodzi o środki pochodzące z podatków miałem na myśli to, że zbyt duża ich część jest przeznaczana na nieadekwatnie wysokie wynagrodzenia urzędników pełniących "najwyższe" funkcje w gminie. Zdaje się, że już drugą kadencję radni uchwalali niższe "wypłaty" dla siebie (poprzez głosowanie zrezygnowali z najwyższych wynagrodzeń) jednak jakoś spora część radnych (oczywiście celowo pomijam którego ugrupowania żeby znowu nie posądzono mnie o złe zamiary):) uparcie dążyła do ustanowienia najwyższych progów wynagrodzeń dla burmistrzów. Moim zdaniem nie powinno być tak, że zastępca burmistrza w gminie do 30 tys. mieszkańców miał wypłatę porównywalną z prezydentem Poznania. W skali choćby roku wpływów z podatków zbyt wiele ucieka w ten sposób "na prywatne konta". To tak w ramach wyjaśnienia.

Zadaniem gminy jest także współpraca z innymi gminami, więc tłumaczenie PKS wycofał kilka kursów, więc nic nie możemy zrobić i zostawienie mieszkańców samych z tym problemem także nie jest na miejscu. Dobrze, że zwiększyła się liczba kursów do Mosiny, ale czy nie było możliwości dogadać się z gminą Kórnik skoro było większe zainteresowanie na ten kierunek?!

Co do "podateczków" rolników to Pana/Panią zaskoczę: przeciętne wyskości podatku (opłaty) adiacenckiej w gminie Mosina wyniosły w ostatnich latach od kilkudziesięciu tysięcy złotych do ponad 100 tys. zł (myślę, że starczyłoby na niejedno koło do autobusu). Rozumiem, że to według niektórych mieszkańców nadal za mało. Ale proszę dla porównania zauważyć, że już w sąsiedniej gminie ta opłata wynosi...0% (co daje Z-E-R-O złotych)...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/07/12 07:58 - 2011/07/12 08:02 #3987 przez Obserwator
Obserwator odpowiedział w temacie: O:Gmina - narzekania i utyskiwania
A ja napiszę tutaj, bo nie wiem gdzie przenieść!

Proszę Pana Admina o przeniesienie wg uznania.

Zostawić jednak tematu nie mogę!

1. Mały komentarz:
Mam wrażenie, że gdyby to Pani Twardowska była burmistrzem, Pan Albert milczałby jak grób "w temacie" kasy lądującej na prywatnych kontach wysoko postawionych urzędników.
(Swoją drogą większej bzdury nie słyszałam!

A REM: Opłata adiacencka!

I znów Pan Albert mija się z prawdą!!! Albo nie całkim ją pisze!
Opłata adiacencka z podatkiem rolników nie ma nic wspólnego!

Opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

Odsyłam do Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Oczywiście jeśli dzielimy pole i "opychamy" działeczki, które na skutek inwestycji gminnych (A WIĘC I ZA MOJE PODATKI!!!) wzrosły na wartości, to trzeba sie z gminą troszkę podzielić. Logiczne.

Jeśli "inna" gmina (można wiedzieć jaka?) na skutek innej kalkulacji ekonomicznej takich opłat nie nalicza, to traci. Swoją drogą - jaki jest procent tej opłaty w Mosinie? (Proszę najpierw sprawdzić i nie pisać znowu bzdur!)

Logiczne jest przecież, że inwestycja gminna za wspólne (także i moje!) pieniądze musi się zwrócić do budżetu gminy (także i pośrednio mojego!).
Bo to przecież Pan Albert sprzedając swoją ziemię, dzięki inwestycji gminnej (a więc i mojej) zarobi więcej!
Ale nie dzięki działalności rolniczej,a dzięki sprzedaży nieruchomości!
Nie jest to wiec podatek rolniczy!

Opłata adiacencka z podatkiem rolników nie ma nic wspólnego!

Opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.


PO RAZ KOLEJNY PROSZĘ NIE MĄCIĆ LUDZIOM W GŁOWACH! Albo najpierw dokładnie zrozumieć o czym Pan pisze!


A dla chętnych wyjaśnienie:


Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej może zostać wydana w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie lub postanowienie o podziale stało się prawomocne, od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

W przypadku przeprowadzania procedury scalenia i podziału nieruchomości terminy i sposób wnoszenia opłat adiacenckich ustala wójt, burmistrz, prezydent miasta, w drodze ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty, przez podpisanie protokołu uzgodnień. W razie niedojścia do zawarcia ugody o terminie i sposobie zapłaty rozstrzyga rada gminy, podejmując uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości.

Obowiązek zapłaty przez właściciela lub użytkownika wieczystego powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.

Opłata adiacencka, na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego), może zostać rozłożona na raty roczne, płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty powinno określić się w decyzji o ustanowieniu opłaty, a należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Jeżeli właściciel (użytkownik wieczysty) jest zainteresowany rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty, to stosowny wniosek do właściwego wydziału gminy (zazwyczaj jest to wydział geodezji lub wydział gospodarki nieruchomościami) powinien złożyć już w trakcie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Od wysokości opłaty adiacenckiej można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego, a w następnej kolejności do sądu.

Opłaty adiacenckie są dochodem gminy. Wiele gmin nie pobiera w ogóle opłat adiacenckich, co wynika z kalkulacji ekonomicznej. Wysokość opłaty adiacenckiej może być niższa niż koszty związane z jej naliczeniem i wyegzekwowaniem.

Rada Ministrów przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość opłaty adiacenckiej ma ulec obniżeniu. Maksymalna stawka ma wynosić 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości (zamiast obecnych 50 proc.).

Źródło: www.gazetapodatnika.pl/artykuly/oplata_adiacencka-a_2735.htm


I już sie na ten temat nie odezwę! Słowo harcerki! :blush:
Ostatnio zmieniany: 2011/07/12 08:02 przez Obserwator.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/07/12 08:27 #3990 przez admintgr
admintgr odpowiedział w temacie: Gmina - narzekania i utyskiwania
Temat przeniesiony z wątku "Komunikacja w Mieczewie kuleje"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2011/07/12 23:27 #3996 przez Marcin
Marcin odpowiedział w temacie: O:Gmina - narzekania i utyskiwania
Gdy w listopadzie czytałem ustawę na temat opłaty adiacenckiej to maksynalna wysokośc wynosiła 30% i tyle właśnie jest w naszej gminie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.069 s.