Regulamin rozgrywek mieczewskiej ligi petanque

1. Cel:

Gramy dla przyjemności by popularyzować dyscyplinę sportu jaką jest petanque,

propagować aktywne formy wypoczynku i zintegrować mieszkańców Mieczewa

2. Komisja Ligowa

Rozgrywki prowadzi, nadzoruje, regulamin rozgrywek interpretuje i zmienia Komisja. Jej decyzje są ostateczne. Zgłoszenie do rozgrywek ligowych jest równocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Termin rozgrywek:

początek – 1 kwiecień , zakończenie – 31 październik .

4. Uczestnictwo:

Liga ma charakter drużynowy , do udziału w lidze można zgłosić zespół liczący od czterech do ośmiu osób, każdy zawodnik może być zgłoszony tylko w jednym zespole.W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które chęć gry zgłoszą Komisji Ligowej przed rozpoczęciem sezonu, w każdym sezonie skład drużyn uzgadniany jest od nowa. Dopisanie nowych osób do drużyny w trakcie sezonu może nastąpić na dowolnym etapie rozgrywek, ale zawodnik, który zagrał już w rozgrywkach w jednej drużynie, nie może wystąpić w tym samym sezonie w innym zespole. Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Konieczne jest wyznaczenie przez drużynę osoby pełniącej funkcję kapitana. Drużyna swojemu kapitanowi powierza następujące zadania:

  • ◦decyzje w sprawach personalnych (przyjęcia i zwolnienia z drużyny).
  • ◦prawo do uzgadniania terminów spotkań.
  • ◦prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek.
  • ◦dopilnowanie formalności meczowych, w tym zatwierdzenie protokołu meczowego.
  • ◦kapitan odpowiada za zachowanie się drużyny w trakcie spotkania i po jego zakończeniu.

Kapitan może wyznaczyć swojego zastępcę na czas rozgrywania meczu, w którym nie uczestniczy on osobiście.

5. Przebieg zawodów:

1) Nad przebiegiem rozgrywek czuwa Komisja Ligowa w składzie: Jadwiga Mikołajczak, Grzegorz Koczur, Jarosław Malesiński. 

2) Rozgrywki prowadzone są w jednej lidze, która składa się z drużyny zgłoszonych do 1 kwietnia. 

3) Podstawowym terminem rozgrywania spotkań ligowych jest sobota. Nie wyklucza to możliwości rozegrania spotkania w dowolnym, innym dniu tygodnia, po uzgodnieniu przez zainteresowane drużyny i powiadomieniu Komisji Ligowej i ogłoszeniu tego terminu na forum mieczewo.com na trzy dni przed spotkaniem.

4) Miejscem rozgrywek jest bulodrom w Mieczewie. Nie wyklucza to możliwości rozegrania spotkania w dowolnym miejscu po uzgodnieniu przez zainteresowane drużyny i powiadomieniu Komisji Ligowej

5) Drużyny rozgrywają w sezonie dwie kolejki ligowe, w systemie „każdy z każdym".

6) W każdym spotkaniu ligowym odbywają się 3 gry w „dubletach” - do 13 pkt

7) Przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie zespołów wypełniają protokół z wyraźnie zaznaczonym składem drużyny, i wskazaniem jaki zawodnik rozgrywa kolejną grę. Po zakończonym spotkaniu kapitan zwycięskiej drużyny jest zobowiązany niezwłocznie przekazać protokół meczowy organizatorowi (wyznaczonym osobom z Komisji).

9) O kolejności drużyn w tabeli decydują „duże” punkty ligowe. Za zwycięstwo w pojedyńczej grze przyznawany jest 1 punkt, za przegraną 0

Przy równej ilości „dużych” punktów o kolejności decyduje ilość „małych" punktów zdobytych w poszczególnych spotkaniach.

10) Jeśli drużyna nie będzie mogła rozegrać spotkania w wyznaczonym terminie, zgłasza ten fakt wcześniej przeciwnikom. Przeciwnicy w takiej sytuacji zobowiązani są do wyznaczenia dwóch innych terminów (dwa różne dni), w których mogą rozegrać spotkanie.

W razie gdy spotkanie w ogóle nie zostanie rozegrane, wynik zostanie określony według następujących reguł:

jeżeli można bezproblemowo ustalić drużynę, której postawa uniemożliwiła rozegranie spotkania - przeciwnik wygrywa spotkanie walkowerem. Istotną - choć nie decydującą - przesłanką jest okoliczność, która z drużyn stawiła się w wyznaczonym terminie na boisku, co najmniej w dwuosobowym składzie. Drużyna, która wygrywa spotkanie „walkowerem" otrzymuje maksymalną ilość małych i dużych punktów.

w przypadku braku możliwości ustalenia (np. w wyniku sporu), która z drużyn uniemożliwiła rozegranie spotkania (np. obie nie stawiły się w wyznaczonym terminie) spotkanie zostaje uznane za nierozegrane i każda z drużyn zdobywa zero punktów tak „meczowych" jak i wszystkich innych.

Niestawienie się drużyny na trzy kolejne spotkania ligowe w określonym lub uzgodnionym z rywalami terminie, jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek.

W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, lub jej skreślenia należy:

  • pozostałe do rozegrania mecze zweryfikować jako walkower 6:0 dla przeciwnika, o ile drużyna wycofana z rozgrywek lub skreślona rozegrała, co najmniej połowę spotkań całego cyklu. 
  • anulować jej mecze, gdy rozegrała mniej niż połowę meczów.
  • 11) Spotkania ligowe sędziowane są we własnym zakresie (zasada „fair play") i rozgrywane w oparciu o „Oficjalnym regulaminem gry w petanque" ogłoszonym przez Polską Federację Petanque na stronie www.petanque.pl.

13) Szczegółowy klucz gier, terminarz rozgrywek, tabele wyników zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mieczewo.com a komunikacja między drużynami odbywa się na forum tej strony