Harmonogram wywozu nieczystości stałych i segregowanych

Obsługą naszej wsi zajmuje się firma ZUK Mosina. Oficjalna strona ZUK-Mosina

Prosimy o ustawianie pojemników przed posesją lub w miejscu widocznym i umożliwiającym szybkie i sprawne opróżnianie w dniach w podanych w harmonogramie.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych

2018

 • 4;18 styczeń
 • 1;15 luty
 • 1;15;29 marzec
 • 12;26 kwiecień
 • 10;24 maj
 • 7;21 czerwiec
 • 5;19 lipiec
 • 2;17;30 sierpień
 • 13;27 wrzesień
 • 11;25 październik
 • 8;22 listopad
 • 6;20 grudzień

Harmonogram nieodpłatnego wywozu surowców wtórnych

2018

 • 23 styczeń
 • 20 luty
 • 20 marzec
 • 17 kwiecień
 • 15 maj
 • 12 czerwiec
 • 10 lipiec
 • 7 sierpień
 • 4 wrzesień
 • 2,30 październik
 • 27 listopad
 • 24 grudzień

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 • ???

Podczas  zbiórki można wystawić odpady wielkogabarytowe (stare meble ,kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce ,armatura sanitarna i łazienkowa ), opony  od  samochodów  osobowych ,ramy okienne ,drzwi  oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tonery i kadridże od drukarek ,stare komputery, telewizory , kosiarki, sprzęt  AGD ).

UWAGA : FIRMA NIE ODBIERZE    !!!

Odpady budowlane, rozbiórkowe ( w tym gruz, rury PCV, okna),części samochodowe, opony od pojazdów rolniczych i ciężarowych (przemysłowe),lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia  zawierające freony  NIE BĘDĄ ODBIERANE. Powinny  zostać przekazane przez mieszkańca nieodpłatnie  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piotrowie Pierwszym  (gmina Czempiń). 

Harmonogram zbiórki odpadów zielonych

 • ???

Co i jak segregujemy


Informacja dotycząca korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W związku z powyższym, zgodnie z informacją otrzymaną ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, w przypadku korekty deklaracji, należy uzasadnić przyczynę jej dokonania, poprzez złożenie stosownego dokumentu, zgodnie z poniższym wzorem.

Plików:
pdf.png Korekta deklaracji (śmieci) HOT
Data 08-01-2014 12:26:01 Wielkość pliku 216.69 KB Download 1 099 Pobierz