Komentarz do programu wyborczego KW "Wspólnie dla gminy"

Kilka dni temu w przestrzeni publicznej pojawił się program Komitetu Wyborczego Wyborców Razem Dla Gminy. Jest to komitet promujący Przemysława Mielocha. Przeczytałem i nie mogłem się powstrzymać od komentarza. Moje uwagi czasem wynikają z irytacji, czasem z braku zrozumienia lub ciekawości, jednak nadrzędnym celem poniższego komentarza jest troska o dobro Gminy Mosina.

Starałem się nie sprawić przykrości autorom, jednak czasem nie dało się uniknąć złośliwości. Mój komentarz z pewnością jest subiektywny i zabarwiony emocjonalnie, mam nadzieję, ze nie uraża nikogo personalnie, starałem się odnieść do faktów i mam nadzieję, że wywołam ożywiona dyskusję w przestrzeni publicznej a niezależnie od wyniku wyborów nowe władze gminy wyciągną wnioski z tej dyskusji.

Aby być uczciwym należy zaznaczyć, że kandyduję do Rady Miejskiej z Komitetem Wyborczym Wyborców Czas Ziemi Mosińskiej a na stanowisku przyszłego burmistrza widzę Jana Marciniaka z Małgorzatą Kaptur, obecną przewodniczącą Rady Miejskiej, jako zastępcą. Dlatego moje komentarze są głównie krytyczne a ich uszczypliwość podszyta jest chęcią zysku politycznego ;)

Zaznaczam również, że wszystko, co skomentowałem, wynika z moich osobistych przemyśleń i nie jest żadnym stanowiskiem naszego komitetu, dlatego biorę całą odpowiedzialność za to, co napisałem.

Roman Kolankiewicz


„Niewiele da się zrobić bez pieniędzy”   (tytuł programu wyborczego KWW Razem Dla Gminy)

„W mijającej właśnie kadencji udało nam się pozyskać dla Gminy Mosina rekordowe środki pieniężne. To największa kwota od początku istnienia samorządu. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł. Zwiększyliśmy dochody własne gminy”

W jaki sposób i o ile „zwiększyliśmy”? Jeżeli przez zabudowę deweloperską, gdzie mieszkańcom nie jesteśmy dziś w stanie zapewnić godnych warunków życia, to chyba pozorne zyski.

„Budżet gminy wzrósł z ponad 88 mln zł do przeszło 146 mln zł”

Nieładnie chwalić się nieswoja pracą. Budżet wzrósł, miedzy innymi, ponieważ ruszyły programy rządowe np. 500+ i te pieniądze, przysyłane z ministerstwa, zwiększają nasz budżet

„Zadłużenie w ujęciu procentowym udało się zmniejszyć z 29,84% do 23,35%”

29,84% z 88 milionów to około 26 milionów a 23,35% z 146 milionów to około 34 miliony wiec czy to naprawdę zmniejszenie zadłużenia?

Warto również zaznaczyć, że pomimo pozyskiwanych środków zewnętrznych udział realizowanych inwestycji w gminie w stosunku do całości budżetu nie wygląda imponująco.

A najlepiej to prosiłbym nie manipulować informacjami o budżecie, bo kij ma 2 końce

„Rozwój gminy należy „wyprowadzić” z centrum obszaru Mosina/Krosno/Krosinko”

To dlaczego w mijającej kadencji dzięki planowaniu przestrzennemu przemysł w samej Mosinie się rozrasta? Za planowanie przestrzenne odpowiada Przemysław Mieloch

„na tereny zlokalizowane w pobliżu tras szybkiego ruchu S-5 i S-11”

Czyli Rogalin, Świątniki, Mieczewo, które wcale nie są przy trasie S11 tylko DW431

„co w dalszej perspektywie zapewni wzrost dochodów gminy”

Niczym niepoparta teoria, wstyd, że planuje się taką inwestycję niszczącą nieodwracalnie walory tych terenów i nie dokonuje się profesjonalnej analizy ekonomicznej oraz nie liczy się kosztów społecznych. Już raz Przemysław Mieloch zaraził nas swoja teorią kiedy mówił, że zarobimy na wyjściu z Selektu, dziś kosztuje to nas miliony.

„Pozwala to patrzeć z optymizmem na efektywną realizację wymienionych poniżej zadań”

Gratuluje optymizmu, jednak od osób zarządzających gminą wymagam, aby kierowały się racjonalnością i analizą zysków i strat.

„1. Wiemy, jak rozwiązać problemy komunikacyjne gminy”

To dlaczego przez 4 lata ich nie rozwiązaliście?

„A. Budowa „Czerwonki”. Zabezpieczyliśmy na ten cel środki finansowe”

Zabezpieczyliście? A czy na ostatniej sesji nie wycofaliśmy z budżetu 5 milionów z tej inwestycji?

„Jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania dokumentacji”

Pani Springer też była 4 lata temu

„Na potrzeby tej inwestycji zamierzamy ponadto pozyskać środki zewnętrzne (nie uzależniamy od tego realizacji inwestycji). Otwarcie drogi przewiduje się na rok 2019-2020”

Słyszałem już, że miała być otwarta w 2018 roku, niestety „Czerwonka” to jedna z największych porażek obecnych burmistrzów. Warto wspomnieć, że 4 lata temu Przemysław Mieloch napisał w programie wyborczym, że „czerwonka” będzie sięgać do ul. Konopnickiej a dzisiaj projektuje się tylko kawałek do ul. Pożegowskiej, co spowoduje wprowadzenie większego ruchu na osiedla, nie rozwiązując problemu korków.

„B. Budowa wschodniej obwodnicy Mosiny od ul. Mocka do ul. Śremskiej, z przeprawą przez Kanał Mosiński. Szacunkowy koszt budowy to 40 mln zł”

Na kiedy to aktualna kwota? Dalej piszecie, że do ul. Targowej to 25 milionów… na komisjach słyszeliśmy o dużo wyższych kwotach

„Na realizację tej inwestycji chcemy pozyskać środki zewnętrzne”

Skąd? Chętnie poznam ten wariant

„Drugi wariant (w razie braku takich środków) przewiduje etapową realizację inwestycji”

Przecież burmistrz wyraźnie mówił, ze nie możemy podchodzić do tej inwestycji, bo jesteśmy „zbyt słabi”

„Na początek planujemy budowę odcinka od ul. Mocka do ul. Targowej. Koszt jego realizacji szacowany jest na poziomie 25 mln zł”

Czyli można zrealizować część obwodnicy zamiast budować basen! Wreszcie ktoś to policzył? Wielokrotnie składałem taki wniosek, ale burmistrz wtedy mówił, że nie da rady, bo obwodnica to zbyt duże koszty i nie możemy sami jej rozpocząć, może warto poczekać z basenem te 2 lata

„Odpowiednie finansowanie zabezpieczymy m.in. dzięki emisji obligacji gminnych”

czyli dalsze kredyty zadłużające gminę…

„Pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony jeszcze przed rokiem 2022”

Naprawdę??? To dlaczego na ostatniej sesji wycofaliśmy środki z projektowania tej drogi? Widzę niekonsekwencję, naprawdę w dwa lata zaprojektujemy, uzyskamy wszelkie pozwolenia i wybudujemy obwodnice z przeprawą mostową przez kanał do ul. Targowej? Przecież na razie nie mamy jeszcze uzgodnień z Aquanetem.

Uważam, że w sprawie wschodniej obwodnicy należy uruchomić zdecydowanie większe siły niż w minionych 4 latach, aby skłonić do budowy Marszałka Województwa. Wtedy możemy przystąpić, jako partner do współfinansowania.

„C. Budowa przeprawy przez Wartę w Czapurach z dofinansowaniem państwa, przy współudziale Starostwa Poznańskiego i Miasta Luboń.”

„D. Konsekwentne przyjęcie i realizacja programu utwardzania dróg i ulic”

Przemysław Mieloch obiecał 4 lata temu stworzenie rankingu inwestycji drogowych, jednak burmistrzowi jest niewygodnie mieć „związane ręce” w tej kwestii wiec pozostała pusta obietnica wyborcza. Gdybyśmy mieli taki ranking, każdy wiedziałby, kiedy, w jakiej kolejności będzie budowana, remontowana jego droga czy chodnik. Nie rozumiem, na czym ma polegać wspomniana konsekwencja?

„E. Rozwój sieci ścieżek rowerowych. W najbliższych latach powstaną one na odcinkach Żabinko-Mosina oraz Sasinowo-Wiórek. Połączenia ze Stęszewem i Kórnikiem będziemy realizować wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich”

Jak będziecie realizować? Przecież cały czas Przemysław Mieloch mówi, że tę ścieżkę ma zbudować ZDW i dlatego nic nie robicie. 4 lata temu Przemysław Mieloch napisał w programie wyborczym: „Przygotuję i zacznę wdrażać Program Budowy Ścieżek Rowerowych, które docelowo będą łączyły wszystkie miejscowości gminy oraz będą stanowiły ciekawą atrakcję turystyczną dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej”…

„F. Budowa kładek pieszo-rowerowych przez Kanał Mosiński – ul. Lipowa w Krosinku do roku 2020, w dalszej kolejności ul. Łazienna w Mosinie”

szkoda, że nie prawdziwy most dla samochodów osobowych

„G. Powstanie węzłów przesiadkowych przy stacji w Mosinie i przystankach kolejowych Drużynie i Pecnej do 2020, w ramach programu rozwoju kolei metropolitarnej”

Starosta na spotkaniu w Mosinie chyba wspomniał, że z tego programu środki się skończyły

„H. Rozwój sieci połączeń komunikacji gminnej. Wprowadzimy linie komunikacyjne między osiedlami Mosiny a dworcem PKP. Zwiększymy także liczbę połączeń Mosina-Wiórek oraz Mosina-Kórnik”

a dlaczego dopiero po wyborach? Mieszkańcy proszą o to cały czas

„I. Bezpłatna komunikacja”

Znów pytanie, dlaczego to tylko obietnica a nie realne działanie? W każdej chwili można wprowadzić bezpłatną komunikację

„2. Zbudujemy pływalnię w Mosinie”

W to nie wątpię, niestety, za jaka cenę… pływalnia miała kosztować kilka milionów, potem okazało się, że kilkanaście a szacunki projektantów mówią, że może być znacznie ponad 20 milionów a jeśli jeszcze uwzględnimy, co dzieje się na rynku inwestycji to może to być koszt 30 milionów a później kolejne miliony na utrzymanie. Basen to ważna rzecz, ale może najpierw zajmijmy się odkorkowaniem miasta i gminy, zbudujmy drogi, zajmijmy się zaopatrzeniem w wodę mieszkańców, kanalizacją. Rozumiem, że ta inwestycja, zwłaszcza dla mieszkańców Mosiny, jest ważna, jednak pozwólcie nam najpierw zaspokoić na wsi podstawowe potrzeby. Co powiecie matce, która dzieci nie może kąpać w wannie ze względu na skarżoną wodę w studni? Poczekajmy z basenem 2 lata a w tym czasie nadróbmy zaległości w infrastrukturze z minionych kadencji.

„Środki na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie na kolejne lata”

W jakim budżecie? Czy Przemysław Mieloch ma już gotowy budżet na następne lata? Przecież, to nowa Rada Miejska będzie decydować o budżecie na 2019 rok, więc pytam, jak zabezpieczyliście?

„Otwarcie pływalni planujemy na rok 2020

3. Dbamy o oświatę

A. Rozbudowa infrastruktury szkolnej. Kończymy rozbudowę szkół i hali widowiskowo-sportowej (Mosina przy ul. Krasickiego, Krosinko, Czapury). Przeprowadziliśmy termomodernizację SP nr 1 i SP nr 2. Przed nami budowa sali gimnastycznej w Krosinku i Rogalinie oraz dobudowa skrzydła SP w Rogalinku. Zakończenie inwestycji planujemy na rok 2022”

Tu trzeba przyznać rację, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, przy wsparciu protestujących rodziców, nawet udało się wywalczyć szybszą niż planowana rozbudowę szkoły w Czapurach

„B. Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej. Mamy w planach realizację elementów infrastruktury boisk lekkoatletycznych oraz boisk wielofunkcyjnych.

C. Poszerzenie oferty edukacyjnej. W tym roku przystąpiliśmy do konsultacji z dyrektorami szkół w naszej gminie. Głównym ich celem jest opracowanie planu specjalizacji placówek szkolnych. Każda szkoła przygotowuje program rozwoju swojej oferty edukacyjnej. Gotowe programy będzie można poznać już w 2019 roku”

„Przystąpiliśmy”, to znaczy, kto przystąpił? To bardzo ciekawy pomysł, czy był konsultowany z Radą Miejską z podaniem kosztów takich zmian?

„D. Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych. Kolejnym krokiem będzie wzbogacenie oferty zajęciowej świetlic. Rozszerzymy od przyszłego roku, w ramach działalności świetlic, darmowe korepetycje oraz zajęcia wyrównawcze. W każdej świetlicy będą nauczyciele pomagający dzieciom przy odrabianiu lekcji oraz udzielający bezpłatnych korepetycji z różnych przedmiotów.”

Kiedy wnioskowałem, jako sołtys o pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy w Mieczewie, to usłyszałem, że nie stać nas na takie rozwiązania… ale wybory potrafią odmienić decyzje Szkoda, że część dzieci z gminy nie może uczestniczyć w takich zajęciach, bo nie ma jak dojechać. Może autobusy szkolne będą jeździć po zamknięciu świetlic

„E. Publiczne żłobki. Pierwszy żłobek w Mosinie powstanie do roku 2022 (bony żłobkowe).

F. Budowa i modernizacja przedszkoli. Wybudujemy nowe przedszkole przy ul. Topolowej w Mosinie (trwa już opracowywanie projektu)”

Należy się wyjaśnienie – wybudujemy nowe a stare rozbierzemy, czyli bilans przedszkoli gminnych będzie taki sam

„Planujemy rozbudowę przedszkola w Wiórku”

A czy ta kwestia była już poruszana na forum Rady Miejskiej? Jakie są planowane koszty? Może pomyśleć o przedszkolu w innym miejscu, na „Zawarciu” do najbliższego przedszkola mamy nawet 10km

„Inne placówki przedszkolne przejdą modernizację”

„4. Stawiamy też na turystykę, rekreację i ekologię”

A to niespodzianka! Szczególnie poprzez strefę przemysłową przy Pałacu Raczyńskich i Rogalińskim Parku Krajobrazowym. Przecież Przemysław Mieloch publicznie głosi, że nie mamy, co stawiać na turystykę, jasno daje do zrozumienia, że jeśli zostanie burmistrzem, to turystyka dla niego, jako gałąź rozwoju się nie liczy

„A. Zmiana koncepcji funkcjonalnej rynku w Mosinie – obecna funkcja handlowo-usługowa zostanie uzupełniona o funkcję rekreacyjną. Chcemy, by w Mosinie było więcej miejsc spotkań dla osób młodych, takich jak kawiarnie czy puby”

Czyli gmina zacznie prowadzić kawiarnie i puby? A może warto zapytać młodych, jakich miejsc spotkań oczekują?

„B. Ożywienie terenów przy Kanale Mosińskim i Warcie. Planujemy opracować projekt zagospodarowania zejścia nad Kanał Mosiński od strony Galerii Miejskiej. Będziemy kontynuować starania o wybudowanie mariny nad Wartą w Radzewicach i rozwój infrastruktury w Rogalinku”

A to ciekawostka. Jakie starania będziecie kontynuować w sprawie mariny w Radzewicach, czy to znaczy, że już ktoś poza mną się starał? Jakie kroki podjęto do tej pory? Czy ktoś opracował jakieś plany, koncepcje? Czy są znane koszty przedsięwzięć?

„C. Budowa ciągów pieszo-rowerowych na Kanałem Mosińskim do ul. Lipowej w Krosinku. Będziemy kontynuować działania podjęte w tym zakresie.”

To ta ścieżka rowerowa gdzie trzeba będzie otwierać i zamykać za sobą furtki żeby dziki nie przechodziły ;) ?

„D. Walka ze smogiem w Mosinie. Nadal będziemy finansowo wspierać wymianę pieców”

Po co skoro jest program rządowy „Czyste Powietrze”?

„oraz popularyzować program rządowy „Czyste powietrze”.

„5. Zwiększamy dostępność usług

  1. Wsparcie warsztatów terapii zajęciowej. Pozyskaliśmy w tym celu nieruchomość ul. Wiosny Ludów/ul. Dembowskiego. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji”

Szkoda, że przez 4 lata nie udało się jeszcze rozwiązać tego problemu… Czy naprawdę wydamy ponad 2 miliony na remont tego starego budynku? Może lepiej zbudować coś nowego?

„B. Wsparcie domów dziennego i całodobowego pobytu osób starszych i niepełnosprawnych”

W jaki sposób?

„C. Poszerzenie oferty poradni specjalistycznych. Planujemy negocjacje z ośrodkami zdrowia celem przekonania ich do wzbogacenia oferty poradni specjalistycznych. Nie chcę, by nasi mieszkańcy zmuszeni byli dojeżdżać do Poznania w celu wizyty u okulisty czy ortopedy”

Ten temat szczegółowo omawialiśmy na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i z tego, co pamiętam, to jest to praktycznie niemożliwe. Warto porozmawiać z przewodniczącą tej komisji, bo jest dobrze zorientowana w temacie.

„D. Bogata oferta kulturalna i sportowo-turystyczna. Konsekwentnie rozwijamy wachlarz propozycji w tym zakresie.

E. Wydział komunikacji. Chcemy doprowadzić do powstania takiego wydziału w naszej gminie”

Jakie będą koszty?

„6. Wyrównujemy szanse miasta i sołectw”

Tu trzeba jasno powiedzieć: BZDURA!

„A. Będziemy nadal wspierać finansowo sołectwa i osiedla. Wiemy, jak ważna jest sprawiedliwa redystrybucja środków i możliwość współdecydowania mieszkańców o ich wydatkowaniu.”

Naprawdę wiecie? W czasie gdy buduje się drugą halę sportową i basen w Mosinie, mieszkańcy niektórych wsi nie mogą dzieci wykąpać w wannie, bo woda z ich kranów śmierdzi. Na wsi nie mamy podstawowych środków do życia a dla Mosiny realizuje się basen - wstyd. Wieś Krosno to już w praktyce dzielnica Mosiny, podobnie jak Krosinko, i tak ujmując sprawę to proszę policzyć gdzie i ile inwestuje gmina. Oczywiście jak zwykle padnie koronny argument, że rozbudowa szkoły w Czapurach, ale proszę sobie przypomnieć ile o tę rozbudowę zabiegała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, dopiero po protestach rodziców burmistrz stwierdził, że przekaże na ten cel środki, bo musi zniknąć z Czapur słynna „szmata”, na której rodzice wypisali swój postulat.

My sołectwa nie potrzebujemy wspierania finansowego, tylko prawdziwych inwestycji. Proszę traktować nas na równi z mieszkańcami miasta a nie jak ubogich krewnych, których trzeba wspierać!

„B. Wzbogacenie oferty skierowanej do świetlic wiejskich. Zamierzamy wprowadzić do świetlic animatorów kultury. Będziemy zachęcać gospodarzy świetlic do realizacji zajęć zewnętrznych.”

Naprawdę? Po czterech latach starań Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz niektórych sołtysów wreszcie pojawiła się obietnica wyborcza o animatorach, chętnie poznam szczegóły. A jak zamierzacie zachęcać gospodarzy, czyli sołtysów, do zajęć zewnętrznych? Czy zajęcia zewnętrzne to zajęcia na zewnątrz budynku?

„C. Poprawa sytuacji gospodarki wodno-ściekowej. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy powinni mieć równy dostęp do mediów”

Wreszcie!

„Program ten obejmuje też zwiększenie dostępności wody dla tzw. „Zawarcia” (rozwój sieci – Majątek Rogalin)”

Naprawdę nas też obejmuje??? Szkoda, że w tej kadencji nie było takiego programu…

„Będziemy sukcesywnie budować sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, gdzie występuje ich brak (między innymi w Dymaczewie czy Borkowicach)”

Wszędzie, czy tylko „między innymi”?

„D. Starania o rozbudowę sieci gazowej. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji dla Nowinek, Drużyny i Pecnej. Myślimy już o kolejnych miejscowościach do zgazyfikowania”

 

Nie ma co myśleć, dla Mieczewa np. również trwają prace przygotowawcze do gazyfikacji, trzeba tylko pilnować.

„E. Internet światłowodowy. W tym roku zakończyliśmy negocjacje z firmą INEA, która już przystąpiła do przyłączania do sieci szerokopasmowej ponad kilku tysięcy gospodarstw domowych”

Pewnie chodzi o program POPC. Jeśli tak to jakie negocjacje? Dopiero trzeba zacząć rozmawiać z INEA, bo pominęła w planach wiele obszarów w naszej gminie a to chyba nie Wasza „zasługa”.

 

Liczyłem, że w programie znajdzie się coś o problemie ze śmieciami. Przemysław Mieloch, przekonał Radę Miejską do tego, aby Gmina Mosina samodzielnie zajęła się odpadami, czego efektem jest, że tracimy w budżecie gminnym kilka milionów rocznie a dodatkowo mieszkańców dotknęły znaczne podwyżki za wywóz śmieci. Szkoda, że nie poczuwacie się w obowiązku przedstawić mieszkańcom jak chcecie rozwiązać problem, naszych błędnych decyzji i wielomilionowych strat…