"Mieszkańcy zdecydowali"

Szanowni Państwo,

30 listopada br. podczas drugiej tury wyborów samorządowych mieszkańcy Gminy Mosina dokonali wyboru nowego Burmistrza, a wcześniej swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej w Mosinie. Wg nieoficjalnych wyników uzyskałem około 2500 głosów, a Pan Jerzy Ryś około 6500 głosów.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Państwu za udział w wyborach i aktywną postawę obywatelską. Ze swojej strony dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy podczas I i II tury wyborów, za każde spotkanie, rozmowy, spostrzeżenia i uwagi. Dziękuję KW Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska oraz wszystkim Radnym za pomoc i wsparcie podczas kampanii i nie tylko.

Podczas swojej trzy letniej pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie miałem przyjemność współpracować z wieloma osobami, organizacjami, instytucjami, dzięki którym udało nam się zrealizować wiele ważnych dla rozwoju całej Gminy inicjatyw. Dziękuję wszystkim Państwu i każdemu z osobna za współpracę, za zaangażowanie, wsparcie, dialog i chęci do podejmowania nowych wyzwań. Uważam, że udało nam się razem zrobić wiele dobrego dla Gminy i jestem z tego dumny. Dziękuję mieszkańcom za okazane zaufanie, za wsparcie i otwartość włączania się w podejmowane przez nas przedsięwzięcia.

Dziękuję wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Mosina za trzy lata wspólnej pracy. W mojej ocenie tworzyliśmy dobry zespół i za to wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję.

Nowemu Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Radnym Rady Miejskiej w Mosinie życzę skutecznej i efektywnej pracy na rzecz Gminy Mosina i jej mieszkańców, która będzie miała przełożenie na dalszy jej rozwój.