Krzyżanowski Waldemar Andrzej

Komitet wyborczy: Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska

Kandydat na burmistrza gminy Mosina

Strona www: www.waldemarkrzyzanowski.pl

Szanowni Mieszkańcy Mieczewa i Radzewic

Zdecydowałem się kandydować na stanowisko Burmistrza, ponieważ zależy mi na tym, aby nasza Gmina dalej się rozwijała, aby skutecznie korzystała ze środków zewnętrznych, aby rozwijał się lokalny biznes, powstawały nowe firmy i miejsca pracy, aby mieszkaniec czuł się bezpiecznie i miał zapewnione wsparcie ze strony samorządu. Praca jaką do tej pory wykonywałem jako Zastępca Burmistrza Gminy Mosina pozwoliła mi poznać mieszkańców i ich problemy. Czas, który spędzaliśmy na spotkaniach to kontakt, który bardzo sobie cenię.

Program wyborczy

Jako mieszkaniec tej gminy i jej burmistrz w swoim programie wyborczym zwróciłem szczególną uwagę na dziesięć obszarów, które mają bardzo istotny wpływ na rozwój całej naszej Gminy. O szczegółach przeczytacie Państwo na mojej stronie internetowej: www.waldemarkrzyzanowski.pl. Tutaj natomiast chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie. Podstawowym zadaniem na najbliższe lata jest kontynuacja inwestycji komunalnych - budowa dróg, odwodnienia i utwardzenia ulic, budowa chodników i oświetlenia. Uzupełnieniem tych prac jest także w miarę możliwości gazyfikacja sołectw, kanalizacja i poprawa dostępu do sieci wodociągowej, szczególnie dla mieszkańców tzw. Zawarcia. Mam na uwadze także poprawę bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę tak oczekiwanych ścieżek pieszo - rowerowych czy usprawnienie komunikacji w taki sposób aby rozkłady jazdy - przebieg linii i ich częstotliwość były dostosowane do realnych potrzeb mieszkańców. Bardzo mnie cieszą wszelkie oddolne inicjatywy, które się pojawiają wśród mieszkańców i znacząco wpływają na rozwój społeczności lokalnej. Niezbędne jest stworzenie odpowiedniej bazy w postaci budowy lub modernizacji świetlic wiejskich oraz wsparcie aktywnie działających organizacji poprzez wskazanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ich inicjatyw. Moim celem jest także wprowadzenie elektronicznej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie istniejących rozwiązań informatycznych. Pracujemy nad wprowadzeniem platformy e-PUAP, która pozwoli mieszkańcom na załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Są to oczywiście wybrane informacje.

Nie traktujcie Państwo tego materiału, jako „wyssane z palca” obietnice przedwyborcze. To konkretne zamierzenia, nad którymi musimy się pochylić i które musimy docelowo wprowadzić, gdyż wynikają one m.in. ze Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020.
Ich realizacja będzie przebiegała etapami i obejmowała wykorzystanie m.in. zewnętrznych źródeł finansowania. Wiele pracy przed nami. Jestem przekonany, że razem nam się uda, gdyż stawiam na DIALOG I DZIAŁANIE.

Co dla Mieczewa i Radzewic?

Mam świadomość, że plany rozwojowe Gminy są dla Państwa ważne, ale o wiele istotniejsze są zamierzenia dotyczące Waszego sołectwa, co jest dla mnie zrozumiałe. Chciałem zaznaczyć tylko, że  budżet gminy ma swoje określone ramy, dlatego nie będę tutaj wymieniał listy życzeń, tylko skupię się na najważniejszych zadaniach, na które zwracaliście Państwo uwagę podczas naszych spotkań. Nie będę na pewno ani w tym, ani w innych materiałach licytował się z pozostałymi kandydatami, co zrobię a czego nie. Możemy mówić o tym, co chcielibyśmy zrealizować w danym sołectwie patrząc na posiadane rzeczywiste możliwości, a nie mrzonki, które mają na celu przypodobanie się wyłącznie w celach wyborczych. Przestrzegam Was przed takimi wypowiedziami czy materiałami, gdzie poszczególni kandydaci chcą u Państwa wszystko zrobić. Pozostawiam Wam to do przemyślenia.    

Wsłuchując się w Państwa głosy uważam, że pierwszym problemem jaki chciałbym rozwiązać jest ścieżka z Mosiny w kierunku Mieczewa, przez Rogalinek, Rogalin i Świątniki, tak aby można było bezpiecznie poruszać się czy to pieszo, czy rowerem. Ważne jest także połączenie z sąsiednią Gminą Kórnik, dlatego docelowo przy współpracy z odpowiednimi partnerami warto byłoby pomyśleć o przedłużeniu ścieżki z Mieczewa dalej w kierunku właśnie Kórnika. Oczywiście wymaga to wspólnego działania z zarządcą drogi, czyli z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i zrozumienia problemu bezpieczeństwa, który jest tutaj najważniejszy. Musimy wreszcie tak rozmawiać, aby wszyscy zrozumieli, że jest to bardzo ważny, ruchliwy  odcinek dróg wojewódzkich, który stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców Mieczewa, Świątnik, Rogalina i Radzewic.   

Jednocześnie w tym samym czasie musimy pracować nad kolejna ważną sprawą, która myślę niebawem będzie miał pozytywny finał. Chodzi mianowicie o zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych poprzez modernizację funkcjonujących urządzeń na terenie Majątku Rogalin, a docelowo budowę magistrali przez Aquanet, która definitywnie rozwiąże problem braku odpowiedniej ilości wody. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie ustalania szczegółów przejęcia ujęcia. Pozostanie jedynie doposażenie go w taki sposób,  aby do czasu wybudowania magistrali,  w sposób wystarczający zabezpieczało podstawowe potrzeby mieszkańców w wodę Mieczewa i okolicznych miejscowości.

Bliskość Kórnika sprawia, że wielu mieszkańców Mieczewa i Radzewic często korzysta z zaplecza tej gminy, czy to jeżdżąc na zakupy, do pracy, do kościoła czy na cmentarz. Niezbędne jest zatem zweryfikowanie połączeń komunikacyjnych i podjęcie starań o dostosowanie rozkładu jazdy do rzeczywistych potrzeb. Kiedyś, kilkanaście lat temu, modnym było mieszkać w dużym mieście. Dzisiaj to się zmieniło. Widzimy w naszej Gminie dość duży przyrost mieszkańców. Teraz modne jest mieszkać na peryferiach dużego miasta. Dotyczy to również Mieczewa i Radzewic. Czas na weryfikacje połączeń komunikacyjnych, tak aby były one funkcjonalne. Oczywiście nie będzie tajemnicą, że obsługa autobusowa Gminy nie jest za darmo. W ciągu całego roku przekazujemy na funkcjonowanie naszych autobusów pond milion złotych. Odpowiednie połączenia komunikacyjne to także zachęta do odwiedzenia naszej gminy i poznania  jej walorów przyrodniczych. Myślę tutaj o  zagospodarowaniu turystycznym rzeki Warty, tak aby było to miejsce, gdzie kajakarze czy motorowodniacy będą mieli swoją bazę, a rodziny mogły spędzić miło czas nas wodą. W Radzewicach takie miejsce już funkcjonuje, warto byłoby pomyśleć o jego wykorzystaniu także pod kątem letnich aktywności nad wodą.

W tym miejscu dodam tylko, że mamy już projekt modernizacji świetlicy w Mieczewie - mam nadzieję, że nowe możliwości dofinansowania  jakie się pojawią, pozwolą na realizację takich właśnie zadań, również w Państwa miejscowości.

I jeszcze jedna kwestia, o której nie możemy zapominać. Poprawa drożności rowów – wiem, że jest to uciążliwy problem, który pozostaje w dalszym ciągu do rozwiązania. Rozmawialiśmy o nim wielokrotnie na spotkaniach z mieszkańcami. W związku z brakiem wpłat od mieszkańców, przestały na naszym terenie działać spółki wodne, które zajmowały się czyszczeniem i pogłębianiem cieków wodnych. Problem jest istotny, gdyż w przypadku „większej wody” możemy na tym terenie, w niektórych miejscach mieć tragedię. Nie możemy tego bagatelizować.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować całej społeczności Mieczewa i Radzewic za aktywność jaką przejawia. Bardzo to doceniam i dziękuję. Dziękuję mieszkańcom Mieczewa za zaangażowanie w sprawy wsi i pomoc w pobudzaniu społeczności lokalnej. Czyny pokazały, że chcecie coś robić dla Mieczewa, a nie wyłącznie czekać aż gmina zaplanuje, wykona. Również wielkie podziękowania należą się mieszkańcom Radzewic, którzy we własnym zakresie z Panią Sołtys na czele udowodnili, że można mieć piękną, wykoszoną, zadbaną wieś, że można przygotować piękną przystań i wykorzystywać to, przyciągając  całe rodziny. Nie chcę być źle odebrany, aczkolwiek przez trzy lata mojej działalności, z tego co zaobserwowałem to  Mieczewo i Radzewice wiodą prym, jeżeli chodzi o akcje społeczne z nastawieniem na mieszkańców danych miejscowości.   

I na koniec…krótko o mnie:

Jestem mieszkańcem Daszewic, mam czterdzieści lat i od 2011 roku pełnię funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. Posiadam wykształcenie wyższe. Tytuł inżyniera zdobyłem na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, zaś tytuł magistra politologii na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Swoje kompetencje sukcesywnie rozwijałem. Zawodowo przez 20 lat związany byłem z mundurem, pracując w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach  na stanowisku rzecznika prasowego oraz w Ministerstwie  Obrony Narodowej. Przez kilka lat prowadziłem również własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi biurowej dużych przedsiębiorstw.

Prywatnie mam dwóch utalentowanych muzycznie synów, z których jestem bardzo dumny i wspaniałą żonę. W naszej rodzinie tradycje muzyczne są od dawna – sam chętnie gram na gitarze, a pozostała część rodziny również na innych instrumentach. Preferuję aktywny tryb życia, nie lubię stać w miejscu, dlatego w wolnym czasie /którego i tak jest niewiele/,  zabieram najbliższych na wycieczki rowerowe po naszej gminie albo do jednej z wielu stadnin, gdzie próbujemy jazdy konnej. Tę ostatnią aktywność często realizujemy właśnie w Mieczewie :)

Stawiam na DIALOG i DZIAŁANIE  – z tą ideą chciałbym z Państwem współpracować
w nadchodzącej kadencji. Państwa zdanie i sugestie, jako mieszkańców, powinny  być źródłem kolejnych planowanych działań i inwestycji, dlatego wsłuchując się w Wasz głos, pragnę pracować tak, aby sprostać Waszym oczekiwaniom.

Jeżeli zależy Państwu na rozwoju Państwa miejscowości, 16 listopada 2014 roku zapraszam do udziału w wyborach samorządowych.

Licząc na Państwa głos,

Waldemar Krzyżanowski

Kandydat na BURMSTRZA GMINY MOSINA


Program wyborczy

Stawiam na DIALOG i DZIAŁANIE – z tą ideą chciałbym z Państwem współpracować w nadchodzącej kadencji. Państwa zdanie i sugestie, jako mieszkańców osiedli, sołectw naszej Gminy, powinny być źródłem kolejnych planowanych działań i inwestycji, dlatego wsłuchując się w Wasz głos, pragnę pracować tak, aby sprostać Waszym oczekiwaniom.

Zdecydowałem się kandydować na stanowisko Burmistrza Gminy Mosina, ponieważ zależy mi na tym, aby nasza Gmina dalej się rozwijała, aby skutecznie korzystała ze środków zewnętrznych, aby rozwijał się lokalny biznes, powstawały nowe firmy i miejsca pracy, aby mieszkaniec czuł się bezpiecznie i miał zapewnione wsparcie ze strony samorządu.

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem wyborczym. Jest kilka obszarów, które niezależnie od przedstawionej kolejności, są według mnie szczególnie istotne dla rozwoju Gminy Mosina:

OBSZAR I – INWESTYCJE KOMUNALNE

Najważniejsze zadania do realizacji: kontynuacja budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych na terenie całej Gminy, dalsza praca nad rozbudową drogi z Mosiny do Poznania DW430 i DW431, budowa obwodnicy zgodnie posiadaną koncepcją: z Mosiny przez Drużynę do trasy nr 5 /węzeł Wronczyn w Stęszewie/

Pierwszym i najważniejszym celem do osiągnięcia jest maksymalizacja możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę i modernizację infrastruktury komunalnej. Myślę tutaj oczywiście o budowie dróg, chodników czy bezpiecznych ścieżek rowerowych na terenie całej Gminy. Realizując inwestycje komunalne, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na drogi gruntowe, które czekają na odwodnienie i docelowo utwardzenie. Ważnym elementem uzupełniającym te inwestycje jest budowa chodników, tak aby w bezpieczny sposób poruszać się po ulicach naszego miasta i sołectw.

Oczywiście zadanie to będzie możliwe do zrealizowania wyłącznie przy znaczącym wsparciu środków zewnętrznych. Rozpoczęła się kolejna perspektywa finansowa  na lata 2014 – 2020. Dziś wiele oczu skierowanych jest na fundusze, które niebawem zostaną uruchomione na kolejne, również nasze inwestycje. Oczekujemy ich ze zniecierpliwieniem, szczególnie że do tej pory dzięki wsparciu zewnętrznemu udało nam się w gminie wybudować m.in. pięć „schetynówek”. Mogę Państwa zapewnić, że o następne finansowania tego typu przedsięwzięć ze źródeł krajowych i unijnych na pewno będziemy się starać.

Kolejne bardzo poważne zadanie związane z infrastrukturą, to kontynuacja prac zmierzających do rozbudowy trasy 430 do Poznania i drogi wojewódzkiej 431, jak również budowa obwodnicy Mosiny. Dla nas te rozwiązania znacząco poprawią komunikację w samej Mosinie, jak również komunikację z Poznaniem, dlatego są ważnym zadaniem, o realizację którego staramy się już nie pierwszy rok. Oczywiście nie jest to zadanie na siły naszej Gminy. To komunikacja, którą musi zapewnić Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z naszym wsparciem. Mamy bardzo dokładną koncepcję, mamy przygotowane tereny, rozpoczęliśmy wykupy, które są istotną częścią całej sprawy, rzekłbym – podstawową. Wstępne wyliczenia samej obwodnicy łączącej Mosinę z trasą nr 5 /Stęszew/ przez miejscowość Drużyna, to niespełna 100 mln złotych. Przy naszym budżecie inwestycyjnym około 10 – 15 mln rocznie, sami musielibyśmy budować tę drogę około 10 lat, nie realizując oczywiście innych równie ważnych inwestycji.

Mam świadomość, jak ważny jest to obszar, dlatego dołożę wszelkich starań, aby prace w tym temacie były kontynuowane, a nasze miasto docelowo zyskało skuteczne i praktyczne rozwiązania komunikacyjne.

OBSZAR II – TURYSTYKA

Bogactwo form ochrony przyrody na terenie Gminy to nasz atut, który przyciąga turystę i nowego mieszkańca. Promocja miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, współpraca z przedsiębiorcami branży turystycznej oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, także pod kątem aktywnego spędzania wolnego czasu przez całe rodziny – to cele na najbliższe lata.

Mamy czym się pochwalić. Przepiękne łęgi rogalińskie z dębami, Wielkopolski Park Narodowy z polodowcowym krajobrazem i ciekawymi przyrodniczo obszarami, Natura 2000, Elegant z Mosiny, wieża widokowa, studnia Napoleona… tak mógłbym jeszcze wymieniać bardzo długo. Jednak aby te miejsca były jeszcze bardziej atrakcyjne dla turysty i przyciągały nowych odbiorców, należy je połączyć z możliwościami jakie stwarza współpraca z podmiotami z branży turystycznej. Razem  możemy więcej. Myślę tu głównie o wspólnych inicjatywach mających na celu promocję walorów Gminy Mosina, poprzez przygotowanie razem publikacji, filmów, spotów reklamowych, poprzez urozmaicenie pobytu w Gminie w formie pakietów sobotnio-niedzielnych. To także promocja turystyki aktywnej – pieszej, rowerowej, nordic walking, narciarstwa biegowego czy jazdy konnej. Mamy jeszcze do sfinalizowania temat założenia stowarzyszenia przedsiębiorców, które mogłoby się ubiegać o dofinansowania na w/w inicjatywy, a przede wszystkim być głosem przedsiębiorców i platformą wymiany pomysłów między gminą a biznesem.

 Rozwój turystyki to także rozwój bazy – konieczna jest dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych, tak aby docelowo tworzyły system pętli. Glinianki – miejsce wyjątkowe, które zyskało nowe życie w momencie wybudowania wieży widokowej i stworzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, czeka jeszcze na system ścieżek pieszo – rowerowych, który uzupełniłby funkcję rekreacyjno-wypoczynkową tego miejsca. Mamy projekt, czekamy tylko na nowe konkursy, aby spróbować pozyskać dofinansowanie na ten cel. Turystę przyciąga także atrakcyjna oferta wydarzeń i imprez o charakterze kulturalno-rekracyjno-sportowym, w których mogą brać czynny udział. Poprawa infrastruktury sportowej, nowe boiska, korty tenisowe, rozbudowa skateparku, wykorzystanie turystyczne rzeki Warty, budowa przystani dla łodzi motorowodnych i kajaków  - to i wiele innych zadań przed nami. Mam jednak świadomość, że wszelkie działania musimy opierać o zasadę zrównoważonego rozwoju, tak aby zachować to co mamy w Gminie najcenniejszego, czyli przyrodę.

OBSZAR III – KOMUNIKACJA

Zadania przed nami: rozwijanie komunikacji lokalnej i regionalnej m.in. poprzez tworzenie nowych linii i zwiększenie częstotliwości rozkładów jazdy autobusów i pociągów, promocja przejazdów koleją, a docelowo także: przejęcie i modernizacja dworca PKP wraz z przylegającym terenem i rozbudową parkingu.

Trwa modernizacja linii kolejowej w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”. Jak doskonale Państwo wiecie, polepszenie warunków komunikacyjnych znacząco ułatwia nasze codzienne funkcjonowanie, dlatego cieszy mnie bardzo ta inwestycja. Patrząc na rodzaje komunikacji z Mosiny do Poznania, nasi mieszkańcy przede wszystkim poruszają się własnymi samochodami osobowymi, a przecież pociągiem jest taniej i szybciej. Rozkład jazdy jest sprzyjający, trasa jest dość szybka i przyjazna, a czas dojazdu do Poznania waha się między 25 a 30 minut. Jednak aby myśleć  o uruchomieniu tego sposobu komunikacji jako podstawowego, musimy zwiększyć ilość przejazdów lokalnych z Mosiny do Poznania i odwrotnie. Musimy rozmawiać także o przejęciu dworców PKP w Mosinie i w Pecnej.

Oto jakie dwa rozwiązania w temacie przejęcia w/w dworców ustaliliśmy z dyrekcją PKP, które pozostają  nam do załatwienia w niedalekiej przyszłości.

Rozwiązanie I

Przejęcie budynku dworca za symboliczną złotówkę i remont, który będzie musiał być zrealizowany przez Gminę Mosina.

Rozwiązanie II

Wnioskowanie o doprowadzenie budynku do właściwego stanu, czyli wykonanie remontu i deklaracja wynajęcia powierzchni dworca na cele użyteczności publicznej.

Jedno i drugie rozwiązanie jest dość kosztowne. Decyzję jednak podjąć trzeba, bo budynek dworca PKP i jego  otoczenie powinien stać się prawdziwą wizytówką naszego miasta. Już prowadzimy prace mające na celu poprawę estetyki w Ptasim Parku niedaleko dworca. Oprócz wyremontowania budynku dworca, trzeba pomyśleć  także o poszerzeniu parkingu oraz budowie innej infrastruktury towarzyszącej, która wzbogaci to miejsce.

Myślę, że jednym z wielu zadań na przyszłość będzie rozwinięcie komunikacji szynowej i promocja tej formy przemieszczania się, tak aby choć niektórzy z nas przesiedli się z samochodów na transport kolejowy. Ważnym celem będzie także dobre skomunikowanie gminy poprzez wykorzystanie linii autobusowych. Odpowiedni ich przebieg oraz dostosowana do potrzeb częstotliwość kursowania autobusów z pewnością przyczynią się do poprawy przemieszczania się w ramach Gminy i poza nią.

OBSZAR IV – BEZPIECZEŃSTWO

Do zrealizowania mamy: rozbudowę monitoringu miejskiego, uruchomienie całodobowego centrum bezpieczeństwa i kontynuację oświetlenia ulic. Zależy mi także na dalszym rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, jako sprawnych jednostek ratujące życie, jak również ważnych miejsc integracji społecznej.

Inwestycje są zawsze motorem rozwoju miejscowości i lokalnej społeczności, w której żyjemy. Każdy z włodarzy chciałby realizować wszystko, co tylko mieszkańcy sobie zapragną. To będzie wielkie szczęście, kiedy w Mosinie tak będziemy mogli współdziałać, nie zastanawiając się skąd na to wziąć pieniądze. Budżet gminy, podobnie jak budżet domowy, jest portfelem o ograniczonym zasobie.

Bezpieczeństwo jest jednak ważnym obszarem, na którym nie można oszczędzać. Życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne, mimo iż wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Szukając rozwiązań na zwiększenie bezpieczeństwa, musimy zdecydowanie patrzeć na rozbudowę infrastruktury – chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie. To podstawa. Elementem je wspierającym, jest także rozsądnie rozplanowany monitoring w miejscach publicznych, w miejscach gdzie budujemy nowe obiekty, np. tężnia czy skatepark. Dziś w mieście mamy 20 kamer. Nie są one idealnym rozwiązaniem zwłaszcza, że podgląd kamer nie jest prowadzony przez całą dobę. I to trzeba zmienić. Aby skutecznie przeciwdziałać, musimy natychmiast reagować. W programie zapisałem stworzenie całodobowego centrum bezpieczeństwa, rozumianego jako system funkcjonujący w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy. Ma być to system dynamiczny, oparty na grupie interwencyjnej i grupie funkcjonującej przy obsłudze systemu monitorującego. W sytuacji kiedy nastąpi jakiekolwiek  zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców, będziemy mogli natychmiast reagować. Przewrócone drzewo na drogę, poważne opady deszczu, śniegu, potrącona zwierzyna, której u nas jest bardzo dużo w związku z terenem jaki posiadamy i wiele innych, różnych sytuacji odpowiednio wcześnie zgłoszonych, pozwali na natychmiastowe podjęcie działań i uniknięcie nieszczęścia.

Oczywiście w tym systemie znaczącą rolę będą miały Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), które na terenie naszej Gminy działają bardzo sprawnie i myślę, że są bardzo dobrze wyposażone.  Dla informacji podam, że mamy sześć sprawnie działających jednostek OSP liczących około 150 strażaków ochotników, którzy nie bacząc na swoje obowiązki i czas prywatny, są zawsze gotowi aby pomóc. Wsparciem dla sprawnie działającego systemu – wspomnianego centrum bezpieczeństwa będą także służby Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i Zakładu Usług Komunalnych.

OBSZAR V – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wprowadzenie ulg podatkowych dla nowych firm, pomoc w  pozyskaniu funduszy zewnętrznych na ich rozwój, pozyskanie nowych przedsiębiorstw na tereny aktywizacji gospodarczej, wszechstronne wsparcie szkoleniowe i fachowe dla lokalnych przedsiębiorców.

Rozwój przedsiębiorstw to nasza szansa na przyszłość. Wsparcie dotychczas działających firm, jak również przyciągnięcie nowych przedsiębiorstw, jest ważnym elementem rozwoju. Różnego rodzaju rozwiązania podatkowe, wsparcie merytoryczne i pomoc w szkoleniu właścicieli i ich pracowników, powoduje większe szanse utrzymania sięna rynku. Konkurencja w każdej branży jest duża,a każdy rozwiązany zakład pracy to tragedia dla wielu rodzin. Niejednokrotnie to utrata pracy dla jedynego żywiciela rodziny.

Żeby stać się atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorcy, myślimy już o czasowych /kilkuletnich/rozwiązaniach podatkowych, czyli ulgach. Niezwykle ważnym czynnikiem jest także dostępność komunikacyjna  i bliskość miasta Poznania, co sprawia, że musimy pomyśleć o skutecznych rozwiązaniach drogowych, bez których Mosina będzie jeszcze bardziej zakorkowana. Będziemy w dalszym ciągu dążyć do wybudowania obwodnicy, która rozwinie nam skrzydła i sprawi, że nowe firmy wybiorą na swoją siedzibę właśnie naszą Gminę, a tym samym stworzą nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

Zależy mi także na stworzeniu dostępu do szkoleń i doradztwa dla firm, które będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie merytoryczne w zakresie m.in. ubiegania się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstw, jak również na ich założenie dla osób, które o tym myślą. Nadal chcemy także kontynuować współpracę i realizować seminaria biznesowe i punkty konsultacyjne, podczas których w bezpośrednim kontakcie ze specjalistami od zagadnień podatkowych, kadrowych, marketingowych i innych będzie można uzyskać kompleksową pomoc i doradztwo. Mamy jeszcze do sfinalizowania temat założenia stowarzyszenia przedsiębiorców, o którym już wstępnie rozmawialiśmy, a które mogłoby się ubiegać o dofinansowania różnych inicjatyw, a przede wszystkim być głosem przedsiębiorców i platformą wymiany pomysłów między gminą a biznesem.

Myślę, że symbioza samorządu i przedsiębiorców może przynieść nam wszystkim wyłącznie zadowolenie. Mieszkańcom pracę, firmom stabilny rozwój, a w przyszłości gminie dochód i w miarę względny spokój społeczny.

OBSZAR VI – OŚWIATA I SPORT

Przed nami jeszcze m.in.: rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych wraz ze sprawnym systemem monitorującym te placówki, budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych, rozwój bazy sportowej poprzez wspólne inicjatywy np. w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, czy próba obniżenia kosztów utrzymania obiektów poprzez zastosowanie nowoczesnych  rozwiązań, jakimi są systemy solarne, fotowoltaika, pompy ciepła lub zmiana źródeł oświetlenia.

To obszar bardzo szczególny. Wszystkim nam na pewno zależy na naszych pociechach, które każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom i zwiększają swoją wiedzę, dlatego tak ważna jest baza, w której nasze dzieci spędzają sporą część dnia. W naszej gminie mamy wiele obiektów oświatowych. W miarę możliwości musimy realizować budowę i modernizację tych  placówek, mając na uwadze rozważną analizę przyrostu dzieci w poszczególnych obwodach.  Obecnie trwa rozbudowa szkoły w Krośnie – powstaje tam nowy dwukondygnacyjny budynek, gdzie będzie znajdowało się 8 klas oraz pracownia komputerowa. Dzięki temu przedsięwzięciu przybędzie 200 miejsc do nauki. Dopełnieniem będzie także sala gimnastyczna, która powstanie w późniejszym terminie. Nasze sołectwa zyskują nowych mieszkańców, tym samych nowych uczniów, dlatego też realizowana jest koncepcja rozbudowy szkoły w Czapurach i Krosinku. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie  placówki rocznie generują wysokie koszty utrzymania, o których w miarę możliwości należy pomyśleć  w kontekście ich obniżenia. Również w tym obszarze zwracamy szczególną uwagę na środki zewnętrze, które w znaczny sposób zwiększą nam ilość i czas realizacji poszczególnych zamierzeń. Myślę tutaj o podstawowych sprawach, czyli o ociepleniu budynków i zastosowaniu w miarę możliwości innych rozwiązań, takich jak wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie fotowoltaiki, systemów solarnych czy pomp ciepła.

Priorytetem w Gminie Mosina staje się także potrzeba stworzenia nowej bazy sportowej – kompleksu zdolnego do przyjęcia większej ilości osób podczas zajęć czy organizowania zawodów o różnej randze, szczególnie że mamy doświadczenie w organizacji tego typu wydarzeń. Poprawa infrastruktury sportowej, nowe boiska /mamy już projekty boisk w Krośnie, Daszewicach, Radzewicach i Borkowicach/, korty tenisowe, rozbudowa skateparku – to i wiele innych zadań przed nami. Rozwiązaniem, nad którym warto pomyśleć, jest zatem rozpoczęcie współpracy z przedsiębiorcami przy realizacji inwestycji, na przykład sportowych. Partnerstwo publiczno – prywatne jest formą realizacji inwestycji mało popularną jak dotychczas, jednak wielki czas podjąć rękawicę i spróbować w miarę możliwości, z zainteresowanymi osobami rozmawiać o współpracy.

OBSZAR VII – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Zadania do realizacji: modernizacja i budowa świetlic wiejskich jako miejsc integracji społecznej i spotkań, wsparcie  organizacji pozarządowych poprzez doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, jak również prowadzenia działalności,  rozbudowa oferty zajęć dla mieszkańców, wsparcie inicjatyw oddolnych.

Gmina Mosina rozrasta się – przybywa nam nowych mieszkańców, szczególnie jest to zauważalne na terenach wiejskich. Niezbędne jest zatem podjęcie działań mających na celu integrację napływowych osób z rdzennymi mieszkańcami. Aby tak się stało,  niezwykle ważne jest stworzenie odpowiedniej bazy, głównie na obszarach sołectw, aby zapewnić mieszkańcom atrakcyjne miejsca integracji i spędzania wolnego czasu, rozwoju kulturalnego i społecznego. To zadanie chcemy realizować poprzez budowę i rozbudowę obiektów pełniących funkcje kulturalne i społeczne. Myślę tu m.in. o świetlicach wiejskich. Do tej pory dzięki wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wielkopolskiej Odnowy wsi udało nam się wybudować lub zmodernizować wiele tych obiektów na terenie całej Gminy.

W 2010r. w Czapurach została oddana do użytkowania nowoczesna świetlica wiejska. Budynek posiada dwa podjazdy dla niepełnosprawnych, dużą klimatyzowaną salę, kuchnię, toalety, w tym dla niepełnosprawnych oraz bibliotekę. Gmina uzyskała  także dotację na zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo” w Świątnikach. Ponadto wykonano modernizację świetlic wiejskich w Krajkowie, Radzewicach, Świątnikach, Wiórku i Żabinku. Dla świetlic wiejskich w Krośnie i Sowinkach zostały wykonane projekty budowlane, a budowa w Krośnie już ruszyła. Wykonano także projekty modernizacji świetlic wiejskich w Borkowicach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Mieczewie, Rogalinku.

Jak widać sporo się dzieje w tym temacie. Ale na tym nie koniec. Nie wystarczy, że te obiekty posiadamy. Należy zadbać o  to, aby zostały w odpowiedni sposób wykorzystane i stanowiły centrum spotkań  i wydarzeń w danym sołectwie. Aby tak się stało niezbędne jest zaangażowanie mieszkańców, organizacji pozarządowych czy innych jednostek, które działają na rzecz kultury i sportu oraz animacji życia społecznego. Ważna jest współpraca i połączenie sił. Odpowiednie wsparcie organizacji poprzez doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, jak również prowadzenia działalności z pewnością przyczyni się do ich rozwoju, co znajdzie odzwierciedlenie w ofercie zajęć dla mieszkańców. Znaczenie organizacji pozarządowych będzie widoczne w działaniach podejmowanych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej mieszkańców, szczególnie nowo osiadłych mieszkańców ze stałymi mieszkańcami gminy.

Na terenie miasta natomiast musimy zwrócić uwagę na rewitalizację rynku, etapowo poprawiać jego estetykę, tak aby stał się miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu. Dostępność oferty Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, Biblioteki, Galerii i Izby Muzealnej jest duża. Zależy mi także na tym, aby tak jak wcześniej wspomniałem, niektóre z zajęć prowadzić także poza miastem, na terenie sołectw z wykorzystaniem istniejącej bazy obiektów. Mam nadzieję, że wśród mieszkańców pojawią się także inicjatywy oddolne, wynikające z konkretnego zapotrzebowania na różnego rodzaju działania. Jak mogliśmy się przekonać, pomoc naszych obywateli w organizacji różnych eventów już jakiś czas temu się sprawdził. W ciągu całego roku bowiem organizujemy jako Gmina, Mosiński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Biblioteka, Galeria Miejska i Izba Muzealna mnóstwo spotkań, uroczystości, w których biorą udział organizacje, szkoły i chętni indywidualni mieszkańcy. Takie wsparcie jest bardzo istotne i bardzo za nie dziękuję.

Jestem przekonany, że razem uda nam się zbudować ciekawy i atrakcyjny program animacji czasu wolnego, który w miarę możliwości jako gmina będziemy wspierać i wskazywać możliwości pozyskania dofinansowania na jego realizację.

OBSZAR VIII – DLA OSÓB 50 +, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SAMOTNYCH

W tym obszarze mieści się podjęcie starań o stworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz domu dziennej opieki dla osób starszych, jak również rozbudowa oferty zajęć mających na celu integrację i aktywizację osób 50 +.

Wyznacznikiem poziomu życia jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Mosina optymalnej dostępności do szeroko rozumianych usług opiekuńczych, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Gmina Mosina liczy już blisko 30 tysięcy mieszkańców. Są wśród nich także osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które należy otoczyć opieką. Zagwarantowanie stacjonarnej, dziennej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym  i samotnym  to ważna sfera do zagospodarowania. Gmina będzie więc wspierać utworzenie dziennego domu opieki. Przedsięwzięcie to z pewnością będzie wymagało wsparcia w formie dofinansowania zewnętrznego lub realizacji w ramach np. partnerstwa publiczno – prywatnego.

Na uwadze trzeba mieć także rozwój transportu publicznego, umożliwiającego przemieszczanie się ludzi starszych. Idąc za potrzebami mieszkańców i rozwojem technicznym, ważna jest również możliwość korzystania z usług Urzędu bez konieczności opuszczania domu. Tak jak wcześniej wspominałem, planujemy wprowadzić i  upowszechnić usługi e-administracji samorządowej świadczone drogą elektroniczną za pomocą platformy e – PUAP. Z pewnością przyczyni się to do zwiększenia komfortu osób korzystających z oferty Urzędu, a mających np. trudności z poruszaniem się. Wspomnę, że istotnym jest także dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, co ma już miejsce. Osoby niepełnosprawne przebywające w Urzędzie Miejskim w Mosinie w celu załatwienia spraw przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, które znajduje się na parterze budynku. W budynku Urzędu Miejskiego znajdują się  także inne udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, mianowicie: podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta, toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku, wyznaczone miejsce parkingowe znajdujące się na ul. Wąskiej. Mosiński Ośrodek Kultury zaś zaopatrzony jest w specjalną platformę do transportu osób niepełnosprawnych z parteru na piętro i z powrotem.

Mam również świadomość, jak ważne jest stworzenie możliwości rozwoju osobom niepełnosprawnym  w ramach warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Jest to skuteczna forma aktywizacji społecznej i zawodowej osób, które zakończyły już program edukacji w przeznaczonych dla nich placówkach, a w WTZ-ach mają dalsze wsparcie ze strony specjalistów terapii zajęciowej. Zadanie to jest możliwe do realizacji wspólnie z powiatem. Mam nadzieję, że docelowo takie miejsce w naszej gminie uda się stworzyć.

Kolejny ważny obszar to rozwój  oferty dla osób 50+ w zakresie spędzania wolnego czasu i ustawicznego kształcenia. Możliwość spędzenia czasu w gronie znajomych osób, udziału w ciekawych zajęciach kulturalnych, rozwijających zdolności manualne, rekreacyjno-ruchowych  to ważna sfera. Poza aktywnością fizyczną, istotny jest przecież aspekt społeczny – integracji  i realizacji wspólnych inicjatyw, bycia razem. To już się dzieje – w tym zakresie ofertę dla naszych mieszkańców w ramach „Akademii Seniora” posiada Mosiński Ośrodek Kultury, który dba o to aby częstotliwość i atrakcyjność zajęć była duża i urozmaicona. Zależy mi na tym, aby nasi starsi mieszkańcy, mieszkający także na terenie sołectw aktywnie uczestniczyli w życiu wsi, realizowali się tak jak to do tej pory wyglądało w lokalnych kołach i organizacjach, dzielili się doświadczeniem z młodymi, aby czuli się potrzebni.

Jako Gmina dołożymy zaś wszelkich starań, aby propozycje zajęć dla naszych mieszkańców oraz opieka nad nimi była realizowania na odpowiednim poziomie.

OBSZAR IX – WIZERUNEK GMINY

Czeka nas jeszcze: wdrożenie kolejnych etapów rewitalizacji Rynku w Mosinie, przywrócenie  świetności takim obiektom, jak dworek przy rondzie Budzyń wraz z parkiem czy budynkowi znanemu jako „Kogucik”. Przy wsparciu funduszy zewnętrznych możemy pomyśleć nawet o budowie małego amfiteatru. Zielona gmina to również czyste i zadbane sołectwa.

Jak nas widzą, tak o nas piszą. Chciałbym, aby Mosina stała się jeszcze bardziej rozpoznawalną gminą w Wielkopolsce. Możemy tego dokonać. Mało kto ma takie możliwości, patrząc na wspomniane wcześniej obszary, m.in. turystyka czy inwestycje komunalne. Wielki czas, żeby pomyśleć w Mosinie o reprezentacyjnym rynku. Mamy w Urzędzie koncepcję i  projekt rewitalizacji, na który musimy znaleźć finansowanie zewnętrzne. Poza rynkiem, rozwijającymi się Gliniankami, atrakcyjnymi turystycznie miejscami w sołectwach np. w Krajkowie, Rogalinku czy Rogalinie itd. musimy pomyśleć także o dworcu PKP, który ma stać się miejscem reprezentacyjnym dla korzystających z tej formy komunikacji.

Są również w Mosinie obiekty z duszą, które należy otoczyć właściwą opieką. Pierwszy  z nich znajduje się w centrum  Mosiny. Kiedyś była to wieś o nazwie Budzyń. Jest tam wzniesiony w 1870 roku dworek, któremu niezbędny jest remont. Był to niegdyś majątek Ludwika Budzyńskiego liczący 398 hektarów. Dziś obiekt ten pełni funkcję mieszkalną, jednak wielki czas pomyśleć o środkach zewnętrznych na jego gruntowny remont.

Drugi ciekawy budynek, który oczekuje pilnie kapitalnego remontu, jest popularnie nazywany „Kogucikiem”. Obiekt, częściowo o konstrukcji ryglowej, do dziś jest wspaniałą ozdobą miasta. Do 2013 roku mieściła się w nim szkoła prywatna, a wcześniej był on siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej i Komitetu PZPR. Mało kto z młodzieży wie, że była to także izba porodowa, gdzie na świat przyszło wielu Mosinian. Historia jest wspaniała, ale jesteśmy pewnie zgodni, że wielki czas o nią zadbać. Nie tylko po to, żeby nasze miasto zachowało te wyjątkowe obiekty, ale żeby były częścią tej historii, na którą na pewno zasłużyły. Oprócz atrakcji, które już funkcjonują, czas wspomóc Mosiński Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, budową małego amfiteatru, który stałby się uzupełnieniem naszej oferty letniej dla wszystkich mieszkańców.

No i ostatni aspekt naszego wizerunkowego patrzenia na naszą Gminę to sołectwa: czyste, wykoszone i zadbane. Wielka rola w tym działaniu również przypadnie mieszkańcom. Bez ich zaangażowania i wsparcia nie jesteśmy wstanie budować, modernizować czy utrzymywać ścieżek, inwestycji czy placów. Będę prosił wszystkich o utrzymanie porządku wokół własnych posesji, całą resztą zajmiemy się przy pomocy Zakładu Usług Komunalnych.

Piękna Gmina to nasze zadowolenie. O ile przyjemniej będzie bowiem poruszać się po zadbanych i czystych miejscach publicznych, czy spacerować po leśnych duktach i ścieżkach łączących sołectwa.

Obszar X – e – Urząd

Przyjazny Urząd to taki,  w którym sprawy załatwia się szybko i sprawnie, bez konieczności bezpośredniego przychodzenia, dlatego planujemy wdrożenie elektronicznej obsługi mieszkańców oraz Rady Miejskiej.

Żyjemy w bardzo dużym tempie. Nie zawsze mamy czas i siły, aby sprawy urzędowe załatwić bezpośrednio w Mosinie. Zmierzamy więc do tego, aby Urząd kojarzył się z przyjazną i szybką formą kontaktu, kiedy to mieszkaniec ma możliwość w domu, na spokojnie wypełnić konkretny wniosek i przesłać go online do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej czy dzięki nowoczesnym systemom, które mogą wspomagać administrację.

I tak właśnie będzie. Przygotowujemy się bowiem do wprowadzenia sytemu e – PUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jest to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP jest stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Wprowadzenie  w tym obszarze nowych rozwiązań dla mieszkańców z pewnością przyczyni się do  załatwiania wielu spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.  Wspomnę jeszcze, że na realizację tego zadania, w ramach międzygminnego programu „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wydamy jako Gmina własnych pieniędzy z budżetu. Stworzony zostanie ponadto Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli w łatwy sposób uzyskać narzędzie umożliwiające pełne korzystanie z zalet e-Administracji. Profil zaufany umożliwi  elektroniczne podpisywanie wniosków na platformie ePUAP, bez konieczności wizyty w urzędzie.  Zostaną także utworzone min. 4 nowe usługi elektroniczne, a urzędnicy zostaną przeszkoleni w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych niezbędnych dla obsługi elektronicznej mieszkańców. Dodatkowo przewidziano akcję promocyjną mającą na celu zapoznanie mieszkańców z nowymi rozwiązaniami. Wiele będzie się działo.

Wielki czas zaproponować takie rozwiązania również Radzie Miejskiej. Zdaję sobie sprawę, że mamy obowiązek dostarczać radnym materiały także w wersji papierowej. Uważam jednak, że czas na zmiany. Nauka obsługi komputera, poczty elektronicznej czy edycji dokumentów nie należy przecież do trudnych. Zamiana tradycyjnej formy przekazu dokumentów, myślę tu o wersji papierowej na elektroniczną, będzie generowała na pewno duże oszczędności. Teraz wygląda to tak:  co miesiąc do 21 Radnych przekazujemy między 30 a 50 kartek wydrukowanych projektów uchwał. Jest to około 1000 kartek miesięcznie, nie licząc wydruku i innych kosztów towarzyszących. Ktoś może powiedzieć komputer, Internet też kosztuje. Oczywiście. Jednak myślę, że obecnie kłopotu już z tym nie ma. Internet jest teraz łatwo dostępny, natomiast każda sieć telekomunikacyjna może przekazać sprzętza symboliczną kwotę.

Mam nadzieję, że wszyscy wejdziemy w tę nową erę w 2015roku.

 

Nie traktujcie Państwo tego materiału, jako „wyssane z palca” obietnice przedwyborcze. To konkretne zamierzenia, nad którymi musimy się pochylić i które musimy docelowo wprowadzić, gdyż wynikają m.in. ze Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020. Ich realizacja będzie przebiegała etapami i obejmowała wykorzystanie m.in. zewnętrznych źródeł finansowania. Wiele pracy przed nami, jednak jestem przekonany, że razem nam się uda.

 

  • Brak komentarzy