Falbierski Jerzy Sławomir

Sławomir Jerzy Falbierski
Komitet wyborczy: Polskie Stronnictwo Ludowe

Strona www: www.falbierski-mosina.pl

Rozwój i stabilizacja

O mnie

Lat 55, leśnik w Nadleśnictwie Konstantynowo, aktywny Radny czterech kadencji - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Ochrony Środowiska i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Osiedla "Przy Strzelnicy", który doprowadził do realizacji wielu inwestycji dla poprawienia  komfortu życia jego mieszkańców. Uhonorowany przez  Prezydenta RP  Brązowym Krzyżem Zasługi w dziedzinie ochrony środowiska.  Inicjator wielu ważnych inwestycji dla dobra Gminy. Pszczelarz i obrońca przyrody. Współautor "Almanachu Straży Leśnej", publikacji na temat historii Straży Leśnej.

Zwolennik zrównoważonego rozwoju Mosiny.

Mój program wyborczy

1.Uporządkuję sprawę służby zdrowia w Gminie Mosina.

2.Zajmę się dostarczeniem odpowiedniej ilości wody dla mieszkańców wsi Mieczewo, Rogalin, Radzewice, Rogalinek.

3. Budowa obwodnicy południowo-wschodniej dla Miasta Mosiny z mostem na Kanale Mosińskim.

4.Proponuję, aby powstała droga od ulicy Mocka przez nowy most na Kanale Mosińskim do ul. Wiatrowej i Targowej, jako alternatywny wyjazd do Poznania.

5.Uruchomienie budowy obwodnicy zachodniej od strony Czarnokurza w kierunku Stęszewa omijającej osiedle "Za Moreną" ( projekt według planu przestrzennego z 2004 roku !).

6.Organizacja Domu Dziennego Pobytu w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.Powstanie Budżet Obywatelski w kwocie np. 2 mln zł, a decyzję o wyborze inwestycji będą podejmować Mieszkańcy w drodze konsultacji.

8.Budowa dróg osiedlowych w Gminie Mosina.

9.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i renowację oświetlenia ulic, parków i skwerów.

10.Sala gimnastyczna przy każdej szkole.

11.wybudowanie zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz modernizacja sali gimnastycznej.

12.Chodnik czy to w mieście czy na wsi nie będzie niedoścignionym marzeniem - będzie systematycznie realizowaną potrzebą mieszkańców.

13.Doposażę Zakład Usług Komunalnych w taki sposób, aby mógł być konkurencyjny na rynku usług komunalnych.

14.Czyszczenie chodników i ścieżek rowerowych, odgarnianie śniegu nie może stanowić żadnego problemu i będzie realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem z ZUK.

15.Wysłucham i wspomogę każdego mieszkańca w chwili potrzeby, będę przestrzegał prawa i realizował zadania własne Gminy zgodnie z ustawą samorządową.

16.Podejmę kolejny krok w kierunku rozbudowy infrastruktury, w tym gastronomicznej w Zespole Rekreacyjnym "Kąpieliska Glinianki". W pierwszym rzędzie powstaną toalety z przebieralnią.

17.Stworzę nowe miejsca pracy poprzez uruchomienie inwestycji na terenach aktywizacji gospodarczej oraz obniżenie podatków dla przedsiębiorców.

18.Rozwinę komunikację gminną o dalsze linie, w tym do Pecna, Rogalinka i Świątnik.

Jak wykonać tak wielkie zadanie i skąd wziąć pieniądze?

1.Decyzję będę podejmował po wysłuchaniu opinii mieszkańców.

2.Proponuję zarządzanie Gmina Mosina w powadze, zgodzie i pokoju.

3.Uzyskam środki  z Funduszy Europejskich.

4.Nawiąże bezpośredni kontakt z Samorządami Sąsiednich Gmin celem przygotowania wspólnych projektów dla rozwiązań komunikacyjnych.

5.Przeanaliuję Budżet Gminy pod kątem uzyskania oszczędności przeznaczonych na inwestycje drogowe.

6.Doprowadzę do wspólnych inwestycji z Zarządem Dróg Powiatowych i Wojewódzkich.

7.Utrzymam stały kontakt z Urzedem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałkiem województwa oraz Starostą Poznańskim celem uzyskania środków inwestycyjnych dla Gminy Mosina.

Propozycyje programowe dla okręgów wyborczych

Mieczewo: Jestem przeciwny temu, aby wieś Mieczewo w wyniku niezadowolenia za złe traktowanie przez Gminę Mosinę odeszła do sąsiedniej Gminy. Proponuję, aby usiąść do stołu i spróbować wypracować satysfakcjonujący model wzajemnego traktowania i przeprowadzenie pilnych inwestycji.

Radzewice: Budowa ciągu dalszego chodników wzdłuż drogi powiatowej. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej i straży OSP. Budowa profesjonalnej przystani dla wodników oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców od strony Warty za świetlicą wiejską.

 • Wyjąłem ze skrzynki pocztowej ulotkę KW PSL. Propozycje dla Mieczewa ... - trudno to nawet skomentować. Myślałem, że pierwsze miejsce w lekceważenie mieszkańców Mieczewa, które dzierży obecna Pani Burmistrz za "pustynie", jest niezagrożone, ale kandydat Falbierski ma wyraźny apetyt na zajęcie tego niechlubnego miejsca.

  0 Lubię
 • Myślę, że masz na myśli tą ulotkę:http://www.mieczewo.com/images/wybory/falbierski-gazetka-mieczewo.jpg, w której jest napisane: Mieczewo: Jestem przeciwny temu, aby wieś Mieczewo w wyniku niezadowolenia za złe traktowanie przez Gminę Mosinę odeszła do sąsiedniej Gminy. Proponuję, aby usiąść do stołu i spróbować wypracować satysfakcjonujący model wzajemnego traktowania i przeprowadzenie pilnych inwestycji.

  0 Lubię
 • My nie potrzebujemy nowego modelu - wystarczy zwyczajne realizowanie ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych gminy ( zwłaszcza tych obowiązkowych !). Co to znaczy " złe traktowanie Mieczewa przez Gminę" ta ulotka leży we wstkich skrzynkach pocztowych w gminie i wola: " badzcie pokorni i siedźcie cicho, bo zostaniecie zapomniani jak Mieczewo".

  Komentarz ostatnio edytowany około 6 lat(a) temu przez Jarosław Malesiński
  0 Lubię