Nowy przystanek szkolny w Mieczewie

Z inicjatywy mieszkańców Mieczewa został złożony wniosek o utworzenie dodatkowego przystanku  dla autobusu szkolnego w okolicach skrzyżowania ulicy Szerokiej z ul. Kamionecką.

Ulica Szeroka w Mieczewie jest drogą publiczną w związku z czym zatwierdzenia organizacji ruchu dokonuje Starosta Poznański. Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu uwarunkowanej otrzymaniem pozytywnego zatwierdzenia przez Starostę Poznańskiego to VIII/IX.2018r.

 

  • Brak komentarzy