Protokół ze spotkania z Burmistrzem w dniu 12.12.2017

  • Adminek
  • Kategoria: Sprawy sołeckie
  • Odsłony: 33

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00

Przybyłych powitał Sołtys Bronisław Sznura. Na prowadzącego zebranie wybrano jednogłośnie Sołtysa Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano jednogłośnie Romana Kolankiewicza.

Uwaga - odśnieżamy

  • Adminek
  • Kategoria: Komunikaty
  • Odsłony: 54

W związku z zapowiadanymi opadami śniegu, zwracamy się do mieszkańców z uprzejmą prośbą o niepozostawianie samochodów oraz innych pojazdów na drogach w obrębie pasu drogowe, w celu umożliwienia bieżącego odśnieżania przejazdów. 

Ryczka, tytka i wymborek, czyli Konkurs Gwary Poznańskiej

  • Anna Olejnik – organizator konkursu
  • Kategoria: Kulturalnie w okolicy
  • Odsłony: 105

27 października w jesiennej oprawie  w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego odbył się I Gminny Konkurs Gwary Poznańskiej „W antrejce na ryczce”, na który przybyli uczniowie szkół z terenu gminy Mosina.