Zebranie Rady Sołeckiej - kwiecień 2022

W dniu 11 kwietnia spotkała się nowa Rada Sołecka z nowym Sołtysem.

Na spotkaniu, każdy z członków Rady Sołeckiej przedstawił swoją krótką autoprezentację.

Sołtys przedstawił zaawansowanie realizacji budżetu sołeckiego na obecny rok.

Jedną z większych realizacji będzie zaplanowany montaż monitoringu świetlicy i jej otoczenia.