Wybory Sołtysa 2022

4 kwietnia 2022 r., o godzi. 18:00 odbyły się wybory Sołtysa sołectwa Mieczewo.

Przebieg spotkania

 1. Zebranie Wiejskie otworzyła z-ca burmistrza Adam Ejchorst.
 2. Stwierdzono quorum.
 3. Powołano komisje skrutacyjną.
 4. Mieszkańcy zgłosili dwóch kandydatów: Romana Kolankiewicza i Bronisława Sznurę.
 5. Zamknięto listy kandydatur.
 6. Każdy z kandydatów przedstawił swoją autoprezentację.
 7. Przeprowadzono głosowanie tajne.
 8. Większością głosów na Sołtysa został wybrany Roman Kolankiewicz.
 9. Nowy Sołtys zaproponował 7 osoby skład Rady Sołeckiej.
 10. Zgłoszono kandydatury do RS.
 11. Przeprowadzono głosowanie
 12. Wszyscy zgłoszeni otrzymali większość głosów.
 13. Zakończono zabranie.

 


Sołtys: Roman Kolankiewicz

Członkowie rady sołeckiej:

 1. Grzegorz Gawlik
 2. Gratkowski Tomasz
 3. Ewa Niewiadomska Klajnszmit
 4. Marek Kwiatkowski
 5. Rogaliński Krzysztof 
 6. Marlena Treumann
 7. Izabella Wójkiewicz