Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1012
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1672
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1076
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1312
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1550
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1551
Komentarz (0) Odsłony: 572

Protokół ze spotkania z Burmistrzem w dniu 12.12.2017

  • Adminek
  • Kategoria: Sprawy sołeckie
  • Odsłony: 956

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00

Przybyłych powitał Sołtys Bronisław Sznura. Na prowadzącego zebranie wybrano jednogłośnie Sołtysa Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano jednogłośnie Romana Kolankiewicza.