Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1362
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 2395
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1437
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1753
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 2027
Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1951
Komentarz (0) Odsłony: 753

Protokół ze spotkania z Burmistrzem w dniu 12.12.2017

  • Adminek
  • Kategoria: Sprawy sołeckie
  • Odsłony: 1153

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00

Przybyłych powitał Sołtys Bronisław Sznura. Na prowadzącego zebranie wybrano jednogłośnie Sołtysa Bronisława Sznurę, na protokolanta wybrano jednogłośnie Romana Kolankiewicza.

Czytaj więcej Komentarz (0) Odsłony: 1153
Czytaj więcej Komentarz (1) Odsłony: 1106