Czyn społeczny 2023 (wrzesień)

Sobotni czyn społeczny zaliczony!

Pogoda dopisała, większość prac wykonanych, leczo i ciasto pyszne.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wykonali kawał dobrej roboty!
Sołtys Iza