Czyn społeczny 2022 (listopad)

Listopada sobota. Pogoda w sam raz na prace ogrodnicze. 9:00 rano - na odzew Sołtysa i Rady sołeckiej odpowiedziało ponad 15 osób. Najmłodsi ledwo byli w stanie pomagać przy przenoszeniu roślin, ale każdy dał z siebie maxa.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Sołtys i Rada Sołecka

fot. Alicja A. (dziękujemy)