Rozwiązanie Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa "Mieczewo - naszej miejsce".

W dniu 6-03-2023 Sąd Rejonowy w Poznaniu podjął decyzję w sprawie zakończenia likwidacji stowarzyszenia.