Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego.

Mapy zagrożeń, jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, wspólnie z innymi instytucjami i społeczeństwem, powinny służyć m.in. właściwemu rozmieszczeniu patroli, czy np. podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów i posterunków policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach:

  • gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
  • uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,
  • otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.

Uruchomiona funkcjonalność pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Zjawisko to zaś za pomocą mapy jest dokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.

6 kroków do zgłoszenia:

  1. W wyszukiwarce wpisujemy miejscowość/lokalizację.
  2. Klikamy dodaj nowe zgłoszenie (krzyżyk w lewym dolnym rogu)
  3. Wybieramy rodzaj zgłoszenia np. "przekraczanie dozwolonej prędkości"
  4. Wskazujemy punkt na mapie, gdzie ma miejsce zdarzenia.
  5. Wprowadzamy szczegóły zgłoszenia (opis, dni tygodnia, pora dnia, zamieszczam zdjęcie jeśli to konieczne)
  6. ZGŁOŚ - zgłoszenie zostanie wysłane i otrzymujemy powiadomienie o przyjęciu.

 

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mapa Zagrożeń Bezpieczństwa - Statystyka