Dlaczego Burmistrz chce budować punkt przeładunkowy odpadów i dlaczego wskazał Mieczewo?

Burmistrz Przemysław Mieloch kilka lat temu "wyprowadził" Gminę Mosina (przekonał Radę, że to przyniesie zyski) ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt i przez to Gmina straciła co najmniej 7 mln na gospodarowaniu odpadami.

To bardzo znaczące straty, za 7 mln można zbudować duży obiekt sportowy (np. hala sportowa przy SP Rogalin), kilometry dróg, chodników itd. Teraz Burmistrz ma obsesję, aby udowodnić, że potrafi taniej wywieźć śmieci, niż dziś robi to Selekt. Prawdopodobnie, punkt przeładunkowy odpadów mógłby obniżyć, i tak już sztucznie zaniżony, koszt gospodarowania odpadami, ale Burmistrz nie ma na to żadnego dowodu, nie ma nawet wyliczeń, nie ma analizy ekonomicznej takiej budowy i nie zna kosztów budowy. Liczy, że Rada podejmie decyzję o inwestycji na podstawie tabelki, w którą wpisał kilka liczb niepopartych faktami. Od miesięcy Rada żąda od Burmistrza poważnej analizy biznesowej dla tego pomysłu, zamiast tego, przez sprytne zabiegi budżetowe, aż trzykrotnie wprowadził środki na budowę wbrew woli Rady i trzy razy Rada kasowała tą pozycję w planach finansowych. Ostatecznie, zgodnie z wnioskami radnych, środki zostały przekierowane z budowy punktu przeładunkowego, na analizę, której od początku oczekiwaliśmy.

Podsumowując, temat jest poważny, bo determinacja Burmistrza duża, można np. tutaj posłuchać:

Urząd Miejski w Mosinie: MOSINA | vlog samorządowy odc. 81 - 30 zł za odpady - może być taniej

Lokalizacja w Mieczewie?

Burmistrz wskazał trzy lokalizacje i daje sygnały, że Mieczewo jest najlepszym wyborem, ale chce, aby Rada wskazała tą lokalizację, chce mieć „czyste ręce”. 

W mojej ocenie, budowa tego punktu nie ma najmniejszego uzasadnienia, ponieważ Sejmik Województwa przyjął dokument

Uchwala Nr XXII/405/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. (umww.pl)

w którym na stronie 102 jest zatwierdzony punkt przeładunkowy w Kórniku na rok 2025. Lokalizacja to obecny PSZOK przy obwodnicy Kórnika między Bninem a Konarskim. Nie ma żadnego uzasadnienia budować kolejny punkt 5km dalej, szczególnie, że nasze śmieciarki codziennie przejeżdżają obok tego miejsca.

W Kórniku jednak obawiają się skutków przyjmowania tam odpadów z innych gmin, potrzeba dialogu i porozumienia. Sam punkt nie stanowi dużej uciążliwości, gdyż, odpady są tam gromadzone do 24 godzin, warunek, że zostanie zlokalizowany w odpowiednim miejscu a w Gminie Mosina takiego miejsca nie ma. Najlepszym wyjściem będzie porozumienie z Kórnikiem i wspólne korzystanie z jednego punktu. Takie rozwiązanie pozwoli na realne oszczędności dla obu Gmin.

Teraz najważniejsze, Burmistrz wskazuje na punkt przeładunkowy w Mieczewie miejsce, które w 2018 roku wskazał jako strefę przemysłową. 

Studium dla Mieczewa – zagrożenia! - www.mieczewo.com - serwis informacyjny mieszkańców Mieczewa

Wiele razy obiecał, składał publicznie deklaracje, że z pomysłu na strefę przemysłową na styku Mieczewa, Świątnik i Rogalina się wycofał.

Po wielu latach oczekiwań dostaliśmy wreszcie informację, że 8 marca ma być wyłożone do publicznego wglądu studium po poprawkach, tam się wiele wyjaśni.

Roman Kolankiewicz