Woda -  przełomowe spotkanie. 

Mieszkańcy Mieczewa oraz okolicznych miejscowości do których woda w wodociągu dociera z Rogalina od kilkunastu lat nie mogą uzyskać zgody na podłączanie się do sieci.

Przez długie lata usłyszeliśmy wiele nieprawdziwych informacji w temacie możliwości dostaw wody, najczęściej winna była sieć albo operator sieci. Kiedy zostałem radnym sprawa dostaw wody stała się dla mnie priorytetem, wnioski, zapytania, dyskusje, apele, rozmowy i w końcu 23 maja 2018 roku na zaproszenie Rady Sołeckiej Mieczewa udaje się doprowadzić do przełomowego spotkania. Do wspólnego stołu zasiedliśmy z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina, panem Przemysławem Mielochem i Prezesem Zarządu Majątku Rogalin, panem Mikołajem Pietraszakiem-Dmowskim, w spotkaniu uczestniczył również dr Henryk Bylka współautor opracowania dotyczącego rozwoju sieci wodociągowej w naszym rejonie. Spotkanie było wręcz przesycone szczegółami technicznymi, jak się okazało dr Henryk Bylka ma nie tylko ogromną wiedzę w temacie sieci zasilanej z ujęcia w Rogalinie ale dysponuje dokumentacją oraz modelami komputerowymi na podstawie których można bardzo precyzyjnie planować inwestycje. Poznaliśmy wiele faktów i wyjaśnilismy wiele kwestii które przez lata pozornie uniemożliwiały partnerską współpracę między Gminą a Majątkiem Rogalin.

Zastępca Burmistrza, pan Przemysław Mieloch jasno zadeklarował, że chcemy aby nasza część Gminy była zaopatrywana w wodę z ujęcia w Rogalinie.

Owocem spotkania jest wspólna deklaracja o współpracy między Gminą Mosina a Majątkiem Rogalin. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia w którym obie strony określą szczegóły i zakres współpracy, warunki mają być przedstawione najpierw Radzie Miejskiej w Mosinie. Jak się okazało przy dobrej woli obu stron możemy oczekiwać bardzo szybkiego rozwiązania problemu przyłączenia nowych odbiorców wody.

A co z Aquanetem? Przez Mieczewo popłynie dużo wody dlatego planujemy jako Gmina od dawna możliwość przyłączenia się do magistrali Aquanetu. Jednak nie chcemy oddawać naszej sieci i nie chcemy aby cena wody drastycznie wzrosła, cenimy też jakość wody z Rogalina. Aquanet mógłby po przyłączeniu naszej sieci sprzedawać nam wodę hurtowo w okresach największych rozbiórów.