Rozwiązanie Stowarzyszenia

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Miłośników Mieczewa „Mieczewo-nasze miejsce” w dniu 19.09.2022 r.

podjęło decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia z dniem 31.12.2022 r.

Likwidator

Lidia Czarnecka tel. 603 393 367