Fundusz Sołecki 2023 - planowanie

Poniżej wykaz środków do dyspozycji sołectwa Mieczewo na rok 2023:
Fundusz sołecki - 57.361,32
Fundusz inwestycyjny - 28.680,66
Dodatkowe środki do dyspozycji sołectwa - 4.151,00
Proszę mieszkańców Mieczewa o zgłaszanie inicjatyw w ramach powyższych środków na rok przyszły do sołtysa, lub za pośrednictwem członków rady sołeckiej. Można również zgłaszać tutaj w komentarzach.
Termin zgłoszeń do 31.08.2022
W drugiej połowie września odbędzie się Zebranie Wiejskie które rozstrzygnie o przeznaczeniu środków.