Mieczewo XIV - XVI wiek cz.II

Zapiski z archiwów

Oprócz przytoczonych w części I, najstarszych zapisów, w których pojawia się Mieczewo jako miejscowość i parafia istnieją także inne, liczne zapisy w dokumentach sądowych, kronikach  i archiwaliach kościelnych . Pojawiają się w nich zarówno bezpośrednio jak i w kontekście innych spraw,  mieszkańcy i właściciele dóbr Mieczewskich.

Oto zebrane cytaty  z XIV – XVI wieku odnoszące się do Mieczewa:

 

1387 …Staszek z Gorzkowa w sporze z Piotrkiem Mieczewskim [z Mieczewa]

1399-1400 …Jakusz z Rogalina (Rogaliński) także Olszycki [z Olszyc]; 1405 tenże Jakusz Olszycki z Mieczewa: nie jest pewne czy ten sam Jakusz występował potem 1417-37 w Mieczewie , nazywany jest bowiem młodym , może właśnie dla odróżnienia pod starszego imiennika;

1401… z tymże [Mikołajem z Gądek Gądkowskim},Świętomirowa żona Grzegorza, kmiotka z Mieczewa, niegdyś z Gądek., ze swymi dziećmi, zgodnie z dok., wygrywa proces o łan wolny w Gądkach.

1403 …tenże [Pietrasz (Piotr) z Nagradowic, także ze Starołęki, Sokolnik, Piotrowa, syn Wojsława, brat Jana, 1386-1406 i 1409-11 wicewojewoda w Poznaniu] wraz z bratem Janem toczy proces z Wincentym. Mieczewskim

1400, 1404 …tenże [Janek Daszewski] wraz z Wincentym Mieczewskim toczą spór z Małgorzatą, żoną Szybana Tadera, z Górki k. Stęszewa o porękę za Jana Czepurskiego [z Czapur] i oddalają jej pretensje; takoż w sporach z powodu niepokojenia przez Mieczewskiego dziedziny Górka.

1404 …tenże [Piotr Czapurski] oraz Wincenty Mieczewski mają odstąpić młyn zwany „Nastraszni” w Czapurach za 62 grz., nie zatrzymując sobie prawa do miary z tego młyna;

1413 …Dobrogost z Rokietnicy oraz Kusz [z Gołańczy?] i Wincenty Mieczewski toczą proces z Wojciechem Suczką z Babimostu i Grodziszczka [k. Buku] .

1419 …Wincenty z Mieczewa przeprowadza dowód ze świadków, że Mościc [ze Stęszewa] kasztelan poznański wygnał go przemocą z posiadanych przezeń przezysków z Krosna na sumę 30 grz. i 3 grz. czynszu

1426-35 …Wojciech Suczka jest poświadczony jako tenutariusz Środy pozwany z Krosna w procesie z Wincentym Mieczewskim o 30 grz.

1434 …Maciej (Maciek) Rogala z Rogalina zapisuje żonie Zofii wiano na Mieczewie i Dąbiu. Po 10 grz. posagu i wiana na Rogalinie i na 2 łany w Mleczewie.

1437 …tenże {Dosz Rogaliński} toczy proces z Jakuszem z Mieczewa, który zeznaje, że nie ręczył za rozgraniczenie między Dobiesławem a Stanisławem [w Rogalinie.

1443…tenże [Piotr Czapurski] w sporze z Wincentym Mieczewskim o 15 grz. i 20 grz. nazywany jest już niegdyś Mieczewskim

1444 …Małgorzata żona Wojciecha z Jarogniewic i Angieszka żona Piotra Mieczowskiego [z Mieczewa ] jej siostra oraz Jan i Melchior jej bracia stryjeczni, oraz Jakusz i Marcin z Chraplewa sprzedają Potencjanowi z Dąbrówki 1/2 wsi Palędzie i 2 grz. czynszu za 200 zł węg.

1444… te siostry [Agnieszka i Małgorzata z Sędzina] dzielą się dobrami: Dorota żona Andrzeja z Rosnowa daje Małgorzacie i Agnieszce żonie Piotra Mieczewskiego [z Mieczewa] część w Sędzinie i 1/2 Palędzia .

1459 …tenże Rogaliński z Mieczewa winien jest Janowi z Kamionek [ok. 1460] tenże zastępuje w sądzie ss. Jana Radzewskiego w ich sporze z Katarzyną. Mieczewską  1465 tenże niegdyś z Rogalina toczy procesy z Piotrem z Mieczewa oraz Katarzyną wdową po Wojciechu z Mieczewa

1476 …Anna żona Mikołaja Kuczyńskiego sprzedaje Wawrzyńcowi Mieczewskiemu swą część po matce w Mieczewie w pow. pyzdrskim, 30 grz. Półgr.

1491-95 …tenże [ Uriel z Miejskiej Górki s. Łukasza z Górki i Katarzyny c. Dobrogosta z Szamotuł, kanclerz łęczycki i poznański] z bratankiem kupują części Mieczewa za 40, 100, 46 i 100 grz.

1492 …opatka klasztoru w Owińskach zastawia wikariuszom katedry poznańskiej czynsz [roczny] 3 grz. wykupiony z dóbr Rożnowo i Mieczewo za 27 flor. węg. i 24 grz. 6 gr szer. na dobrach Bolechowskich.

1495 …tenże [Łukasz Rudzki, Szczepski] występuje jako wuj panny Małgorzaty, córki zmarłego Wawrzyna Mieczewskiego [z Mieczewa]

1495 …tenże [Jan Ciołek z Czacza] sprzedaje za 40 grz. z zastrzeżeniem prawa wykupu pannie Małgorzacie córce zmarłego Wawrzyńca Mieczewskiego folwark w Glińsku ze stawem, dworem i 2 zagrodami oraz 1/2 lasu w Czaczu zwanego Celiny, czyli Nadole i 1/2 łąk w Celinach; Małgorzata zapisuje matce swej Dorocie [c. Jana Ceradzkiego, a wdowie po Wawrzyńcu Mieczewskim] żonie Stanisława Niegolewskiego po 20 grz. posagu i wiana na wspomnianych dobrach

1495 …Jan Ceradzki wuj Małgorzaty Mieczewskiej córki Wawrzyńca Mieczewskiego

1508 …tenże [Łukasz [II] z Miejskiej Górki s. Mikołaja kasztelana gnieźnieńskiego, kaszt. spicymierski 1498-1507, kaszt. lądzki 1507-11, kaszt. pozn. 1511-35, star. gen. wlkp. 1508-35, wda pozn. 1535-38, bp włocławski 1538-42] płaci 1/4 czynszu, tzn. 44 grz. 18 1/2 gr ze swych wsi w pow. pyzderskim: Kromolice, Pierzchno, Ziemin, Kleszczewo, Kijewo, Sulęcin, Mieczewo, Czmoń, Siedlec, Brzezie, Kołaczkowo, Wszemborz, Skrzynki, Prusinowo, 1/2 Januszewa , części w Radzewie;

1508, 1510 …Dobieratki należące do par. Mieczewo

1510 …pleban w Mieczewie bierze od kmieci z Dobieratek. po 6 gr., 2 ćw. (mensura) żyta i tyleż owsa z półłanka oraz od sołtysa po miarze (metreta) żyta i tyleż owsa,

1527 …Mikołaj Mieszkowski i Wojciech Zakrzewski patroni [połączonych] parafii w Łaszczynie i w Sarnowie toczą spór z Janem Skałowskim (Skaławskim) alias Mieczewskim plebanem w Łaszczynie. i w Sarnowie; Sebastian [Branicki] biskup poznański ponawia decyzję o unii tych 2 parafii.

1558 …tenże Jan Mieczewski prowadzi swoje rozliczenia majątkowe ze Żbikowskimi z pow. Kaliskiego.

  • Brak komentarzy