Zebranie Wiejskie 24.09.2019 o godz. 18:00

Sołtys Sołectwa Mieczewo zaprasza na Zebranie Wiejskie w dniu 24.09.2019 o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Mieczewie.
Proponowany porządek zebrania:
1. Powitanie mieszkańców
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu sołectwa za 2019 r.
5. Podział środków budżetowych Sołectwa na 2020 r.
6. Wnioski do Budżetu Gminy na 2020 r.
7. Głosowanie w sprawie proponowanych uchwał
8. Sprawy bieżące
  • Brak komentarzy