Budżet obywatelski 2018

Rada Miejska w Mosinie w dniu 27 kwietnia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XLVIII/557/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mosina w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2018 rok.

Co to oznacza? W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina /BOGM/ mieszkańcy Gminy Mosina będą mieli prawo rozdysponowania  części  środków  z  budżetu  Gminy Mosina na 2018 rok, czyli   kwoty 947 923,00 zł  na  cele,  które sami  uznają za najważniejsze dla  rozwoju  swojego sołectwa czy osiedla.  Z tych środków, zgodnie z ustalonym podziałem, będą finansowane zadania inwestycyjno-remontowe należące do zadań własnych Gminy, możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, np.  nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, chodnik.


Jedną z propozycji złożonych przez nasze sołectwo jest "Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Mieczewie". Zadanie obejmuje remont dwóch pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Mieczewie oraz budowę oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. Przeznaczone środki mają na celu stopniowe doprowadzenie do 100% odnowienia naszej świetlicy, gdzie docelowo możliwe będzie w doposażenie np. w urządzenia multimedialne itp. Dzięki tym działaniom zyskamy miejsce, z którego wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości będą mogli korzystać np. na spotkania towarzyskie, prowadzenia różnorodnych kursów, imprez kulturalno-sportowych (rozwinięcie salki fitnes). 

Głosowanie we wrześniu.

Skomentuj

Skomentuj jako gość

0
Twoje komentarze mogą być moderowane przez administratora.
warunki użytkowania.