Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa

Więcej
2012/01/09 11:46 #5184 przez JaroslawMalesinski
JaroslawMalesinski stworzył temat: Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
Na ostatnim spotkaniu został bardzo delikatnie podniesiony temat utworzenia stowarzyszenia. Ponieważ piłkarze się chyba nie zorganizowali ostatecznie, a i pozostałe drobne grupki celowe (winiarze, piekarze, nalewkarze, biegacze itp.) też nie tworzą grup na tyle licznych, by utworzyć własne stowarzyszenie, to może celowym jest powołanie do życia większego tworu – „Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa”, które pod swoje skrzydła przygarnie wszystkie rozproszone „grupki interesów”.

nil nisi bene

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2012/01/09 20:53 #5186 przez ROMEK
ROMEK odpowiedział w temacie: O:Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
Już ustawiam się w kolejce :)

Róbmy swoje,
Póki jeszcze ciut się chce

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2012/01/09 22:52 #5187 przez Mila
Mila odpowiedział w temacie: O:Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
To my też.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2012/01/10 15:01 #5188 przez MirkaKolankiewicz
MirkaKolankiewicz odpowiedział w temacie: O:Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
Bardzo się cieszę że ten wątek został poruszony oczywiście jestem za.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2012/01/10 18:22 #5189 przez JaroslawMalesinski
JaroslawMalesinski odpowiedział w temacie: O:Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
Miło, że są osoby "ZA" :woohoo:
Mogę nawet opracować statut, tylko liczyłem na kilka konstruktywnych uwag:
ile osób w zarządzie, jaka składka członkowska, jak zdefiniować cel powołania stowarzyszenia, jaka struktura organizacyjna.....???
Drodzy przyjaciele, może macie jakieś konkretne przemyślenia?

nil nisi bene

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2012/01/11 09:14 #5190 przez MirkaKolankiewicz
MirkaKolankiewicz odpowiedział w temacie: O:Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
Moje propozycje:

Cel powołania stowarzyszenia to wszechstronne wspieranie, rozwój społeczny , kulturalny i gospodarczy wsi Mieczewo w Gminie Mosina poprzez:
• wspieranie inicjatyw wiejskich na rzecz mieszkańców
• aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi
• dbanie o interesy społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawa
• wszechstronna edukacja w tym ekologiczna
Jednym z zadań stowarzyszenia będzie pozyskiwanie środków finansowych od władz samorządowych, instytucji państwowych i z funduszy europejskich, do realizacji zadań określonych w celu powołania stowarzyszenia dla wsi Mieczewo.
STRUKTURA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne: członkowie zwyczajni - na zasadach określonych Statutem - honorowi oraz osoby prawne, które mogą uzyskać godność członka wspierającego.
WŁADZE
• najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD
• Prezes
• Z-ca prezesa
• Sekretarz
• Skarbnik
• Członkowie Zarządu

• • KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący + 2 osoby

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.097 s.